Wrocław. Europejska Stolica Kultury

ESK 2016: artyści jadą do San Sebastian

Troje wrocławskich artystów: Anna Nosowicz, Aleksandra Wałaszek i Gerard Lebik będzie  w październiku w San Sebastian w Hiszpanii realizować swoje projekty artystyczne. W ramach programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro spędzą w Kraju Basków trzy tygodnie.


Artystów wybrała komisja selekcyjna, w której znaleźli się Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka, Berenika Nikodemska, Piotr Czerniawski, Maciej Masztalski i Kostas Georgakopulos.

Artyści odwiedzają San Sebastian w ramach współpracy Biur festiwalowych ESK, bowiem w 2016 baskijskie miasto będzie wraz z Wrocławiem Europejską Stolicą Kultury.

- Otrzymaliśmy 16 wniosków. W tym roku projekt adresowany jest do artystów indywidualnych – mówi Dominika Nikodemska, koordynatorka programu A-i-R Wro.

- Uważam, że rezydencje to nowoczesna i ważna aktywność artystyczna, która pozwala wejść artystom w tkankę odwiedzanego miasta, nawiązać ciekawe kontakty – tłumaczy Kostas Georgakopulos. – Wybraliśmy troje artystów, którzy zaproponowali projekty, w których istotną częścią jest proces twórczy. On interesuje nas bardziej od samego dzieła.

Anna Nosowicz, absolwentka malarstwa wrocławskiej ASP należy do grupy artystycznej „Błond w sztuce” i ZPAP, jest też współzałożycielką wrocławskiej kooperatywy twórców PANATO. Poza malarstwem tworzy ekologiczne instalacje świetlne wykorzystując materiały z odzysku, projektuje też murale. Brała też udział w projektach społecznychm.in. „Moje Magiczne Nadodrze”, „PA-NA-TO Podwórko”. W San Sebastian będzie realizować projekt „Portrety”, w ramach którego wraz z mieszkańcami miasta przygotuje instalację plastyczną. Będzie ona wynikiem konsultacji z mieszkańcami na temat życia w ich mieście. – Ważną częścią mojego projektu są warsztaty i spotkania z mieszkańcami – podkreśla Anna Nosowicz. – Cykl portretów wykonamy przy wykorzystaniu mojej własnej techniki eksperymentalnej.

Gerard Lebik jest artystą dźwiękowym i muzykiem z Wrocławia, absolwentem tutejszej Akademii Muzycznej. Zajmuje się improwizacją w muzyce, eksperymentami dźwiękowymi, jest autorem instalacji dźwiękowych w przestrzeni publicznej. W San Sebastian będzie realizować projekt pod tytułem „El peine del viento – dźwięk zastygły w czasie”, nawiązujący do pracy Eduarda Chillidy, artysty baskijskiego. – Punktem wyjścia do moich badań będą trzy monumentalne rzeźby Chillidy – mówi Gerard Lebik. – Chcę zbadać wpływ czasu na nie, poznać kontekst obyczajowo-społeczny, a także wpływ przyrody. Zamierzam dotrzeć do ludzi, którzy ustawiali te rzeźby – dodaje. Jego projekt będzie mieć charakter dźwiękowy.

Aleksandra Wałaszek, absolwentka wrocławskiej ASP zajmuje się fotografią, tworzeniem instalacji i performancem. W Kraju Basków będzie pracować nad projektem „Panorama/Memorama”, którego podstawą będą nagrania terenowe w San Sebastian i we Wrocławiu. Artystka z ich opowieści stworzy mapę. Będzie to twórczy dialog między mieszkańcami obu stolic kultury w 2016.

Artystami, podczas rezydencji, zajmują się koordynatorzy ułatwiający im spotkania, nawiązywanie kontaktów. Artyści w ramach rezydencji mają zapewnione mieszkanie i wyżywienie, otrzymują  30 euro dziennej diety i 2 tys. zł brutto wynagrodzenia za swoją pracę. Ich projekty będą prezentowane w San Sebastian a także we Wrocławiu. W ubiegłym roku we Wrocławiu gościli baskijscy artyści, których prace można było poznać w trakcie Laboratorium Kultury Baskijskiej BASK.Zgłoś uwagę