Dzienny Dom Pomocy przy ul. Karmelkowej już otwarty

W środę, 27 lutego, przy ul. Karmelkowej 25 uroczyście otwarto nowy Dzienny Dom Pomocy we Wrocławiu. Opiekę w nim w formie różnych usług i aktywności znajdzie 30 osób. To piąty tego typu obiekt w stolicy Dolnego Śląska.

 • Dla prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka otwarcie kolejnych Dziennych Domów Pomocy to ważny punkt w realizacji programu senioralnego na 2019 rok. Fot. UMW

  Dla prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka otwarcie kolejnych Dziennych Domów Pomocy to ważny punkt w realizacji programu senioralnego na 2019 rok. Fot. UMW

 • Od lewej: Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Janusz Nałęcki, dyrektor Miejskiego Centrum Usług Socjalnych oraz Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Fot. UMW

  Od lewej: Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Janusz Nałęcki, dyrektor Miejskiego Centrum Usług Socjalnych oraz Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Fot. UMW

 • Fot. UMW

  Fot. UMW

 • Fot. UMW

  Fot. UMW

 • Fot. UMW

  Fot. UMW

 • Fot. UMW

  Fot. UMW

 • Fot. UMW

  Fot. UMW


Z Dziennych Domów Pomocy mogą korzystać osoby, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy przy zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Inwestycja przy ul. Karmelkowej dotyczyła rozbudowy i przebudowy funkcjonującego w tym miejscu Domu Pomocy Społecznej tak, aby w jego części mógł działać również Dzienny Dom Pomocy.

Zobacz: DDP przy ulicy Karmelkowej - prezentacja

– W przestrzeni największego Domu Pomocy Społecznej otwieramy jeden z czterech zaplanowanych Dziennych Domów Pomocy. Te działania wpisują się w naszą politykę senioralną, gdyż los wrocławskich seniorów jest dla nas szczególnie ważny. Zależy nam na tym, by najstarsi mieszkańcy we Wrocławiu byli jak najdłużej aktywni i mogli liczyć na fachową pomoc – podkreślił tuż przed symbolicznym przecięciem wstęgi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Od lewej: Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Janusz Nałęcki, dyrektor Miejskiego Centrum Usług Socjalnych oraz Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Fot. UMW

Czytaj więcej: Program Senioralny 2019 – Wrocław przyjazny dla seniorów

W nowym obiekcie utworzono m.in. sale wypoczynkowe, świetlicę, jadalnię oraz gabinety specjalistyczne i terapeutyczne. Zaplanowano także zakup sprzętu komputerowego służącego do rehabilitacji chorych z zaburzeniami funkcji poznawczych. Budynek został dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby starsze oprócz miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu mogą także skorzystać: z usług pielęgnacyjnych, ze wsparcia w rozwiązywaniu codziennych spraw czy też wziąć udział w zajęciach terapeutycznych, plastycznych oraz w imprezach kulturalnych i towarzyskich. Możliwy jest również przewóz klienta do DDP i z powrotem do miejsca zamieszkania. Aby móc uczestniczyć w zajęciach dziennego domu pomocy należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz deklarację uczestnictwa.

Budowa i funkcjonowanie nowego ośrodka przy ulicy Karmelkowej uzyskało dofinansowanie z dwóch projektów unijnych. Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy przy ul. Karmelkowej 25 jest współfinansowane w ramach projektu „Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu” - koszt realizacji to ponad 8,7 mln zł, z czego wartość dofinansowania to ok. 8,3 mln zł. Projekt jest realizowany przez Gminę Wrocław oraz Fundację „Bajkowy Świat”.

Wkrótce kolejne DDP we Wrocławiu

Dzienny Dom Pomocy przy ul. Karmelkowej to piąty tego typu obiekt w stolicy Dolnego Śląska. Pozostałe, funkcjonujące w ramach sieci Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, ośrodki znajdują się przy ulicach: Komuny Paryskiej, Skwierzyńskiej, Stefana Żeromskiego i Tadeusza Kościuszki.

– We wszystkich placówkach oferujemy m.in. specjalistyczne usługi opiekuńcze, opiekę medyczną, terapię zajęciową i fizjoterapię czy pomoc psychologa – powiedział Janusz Nałęcki, dyrektor Miejskiego Centrum Usług Socjalnych.

DDP przy ul. Karmelkowej 25, fot. UMW

DDP przy ul. Karmelkowej 25, fot. UMW

W najbliższych miesiącach planowane jest również otwarcie trzech kolejnych ośrodków: dwóch na Brochowie i jednego w Leśnicy.

– W sumie wkrótce będziemy dysponować pulą ośmiu tego typu domów pomocy, dzięki czemu zwiększy się liczba osób, która będzie mogła korzystać z takich usług i aktywności. Prędzej czy później każdy z nas będzie seniorem, więc te zadania dotyczą tak naprawdę wszystkich wrocławian. Realizujemy projekty, które są niezwykle istotne ze względu na proces starzenia się społeczeństwa – stwierdził Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.Zgłoś uwagę