Działania straży w parku kulturowym w 2015 roku

Uchwała o Parku Kulturowym „Stare Miasto” obowiązuje od kwietnia 2015. W tym czasie przeprowadzono blisko 900 kontroli, w wyniku których usunięto ponad 280 naruszeń uchwały, czyli m.in. nielegalnych reklam, czy prowadzonego handlu w miejscach do tego niewyznaczonych. Udzielono około 280 mandatów i ponad 300 pouczeń.

  • Straż miejska w Parku Kulturowym "Stare Miasto"; fot. Arkadiusz Cichosz

    Straż miejska w Parku Kulturowym "Stare Miasto"; fot. Arkadiusz Cichosz


W czasie od 24 kwietnia do końca 2015 roku, najwięcej kontroli przeprowadzono w zakresie działań reklamowych. Większość z nich dotyczyła banerów i innych reklam wielkogabarytowych. Kontrole dotyczyły także zaklejaniu witryn oraz ekranów i urządzeń odtwarzających napisy. Kontrole zaowocowały usunięciem 286 naruszeń uchwały. Udzielono 24 mandaty w wysokości 2300 zł. Udzielono 303 pouczeń i 7 spraw skierowano do sądu.

Jeśli chodzi o handel poza budynkami, to skontrolowano 355 miejsc, z czego tylko 5 dotyczyła prowadzenia działalności gastronomicznej poza budynkiem. Reszta dotyczyła handlu. W tej kategorii spraw nałożono 324 mandaty a 14 spraw skierowano do sądu.

Sprawdzano także stosowanie urządzeń nagłaśniających na terenie Parku Kulturowego „Stare Miasto”.

Wśród spraw skierowanych do sądu, 9 jest w toku (dotyczących m.in. wystawiania koziołków reklamowych czy roznoszenia ulotek), w trzech sprawach są prowadzone czynności wyjaśniające a 10 ma już prawomocne wyroki.Zgłoś uwagę