Działalność Wrocławskiej Rady Kobiet (2016-2017)

W dwóch kolejnych latach swojej aktywności (2016-2017) Wrocławska Rada Kobiet (WRK)była zaangażowana w szereg akcji na rzecz różnych społeczności, często przy współpracy z różnymi podmiotami – zarówno miejskimi, jak i biznesowymi. 

Inicjatywy i patronat WRK w 2016 r.

 • Kontynuował swoją działalność Wrocławski Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych (ul. Psie Budy 14/15, lok. 1a, wejście od ul. Kazimierza Wielkiego). Stały dyżur pełni tam specjalista ds. społecznych, który na bieżąco udziela informacji na temat uprawnień, wypełniania wniosków dotyczących świadczeń, a także z zakresu działalności instytucji i organizacji zajmujących się wspieraniem osób niepełnosprawnych.
 • Działały cztery kluby rodzica w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej przy: ul. Namysłowskiej 8, ul. Bulwar Ikara 29-31, ul. Suwalskiej 3, ul. Reja 1/3. Odbyło się tam 139 spotkań, adresowanych zarówno do rodziców, jak i do dzieci w różnym wieku, wzięło w nich udział ok. 3162 osób, w tym 1293 dzieci.
 • Odbyły się dwa koncerty:
  – 14 grudnia – w Klinice Ginekologii i Położnictwa przy ul. Chłubińskiego 3 – dla kobiet w ciąży i mam, przebywających na oddziale, a także członków ich rodzin i personelu szpitalnego (łącznie ok. 60 osób) wystąpili Alicja Janosz oraz kwartet smyczkowy muzyków NFM, a relację z tego wyjątkowego wydarzenia prezentowano w programie „Dzień dobry TVN”.
  – 16 grudnia – w Sali Czerwonej Narodowego Forum Muzyki – koncert pt. „Świąteczne muzykowanie” z udziałem Alicji Janosz z towarzyszeniem gitarzysty, instrumentalistówi OS NFM oraz ośmioosobowego zespołu Sygit Band. W programie koncertu znalazły się m.in. kołysanki i kolędy, wykonano dzieła takich kompozytorów, jak Mozart, Brahms czy Piazzolla.
 • Odbyły się trzy konferencje/sympozja:
  – 15 maja (Barbara, ul. Świdnicka 8c) – Forum ESK, o charakterze otwartym, poświęcone udziałowi kobiet w kulturze. Przy okrągłym stole zasiadły przedstawicielki Wrocławskiej Rady Kobiet, zaproszeni goście i wrocławianie, by porozmawiać o kulturze z kobiecego punktu widzenia i kobietach w aspekcie kulturowym i kulturotwórczym, a także ich roli . Spotkanie prowadziła Violetta Kutlubasis-Krajewska z Centrum Sztuki WRO, a wśród gości specjalnych znalazły się Agnieszka Wolny-Hamkało (poetka, krytyczka literacka i publicystyka) i Elżbieta Sikora (dyrektor artystyczna festiwalu Musica Electronica Nova).
  – 20 czerwca – patronat nad Forum Kobiet we Wrocławskim Centrum Kongresowym w kompleksie Hali Stulecia.
  – 16 grudnia (Sala Czerwona NFM) – panel dyskusyjny pt. „Muzyka w życiu człowieka” z udziałem specjalistów z różnych dziedzin nauki, rektorów i wykładowców szkół wyższych z Wrocławia, Krakowa i Katowic.
 • Dzięki staraniom i współpracy z Komisją Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu wydana została książka pt. „Muzyka w życiu człowieka” pod red. prof. Lidii Hirnle (WRK), zawierająca teksty badaczy, m.in. z takich dziedzin, jak medycyna, edukacja czy ekonomia, traktujące o potrzebie śpiewania nie narodzonemu i małemu dziecku. 
 • WRK podjęła interwencję dotyczącą ruchu w okolicach ul. Zwycięskiej.

Nowa kadencja i działania w 2017 r.

Zarządzeniem nr 6860/17 Prezydenta Wrocławia z 26 kwietnia 2017 r. powołana została Wrocławska Rada Kobiet na kolejną, dwuletnią letnią kadencję.

W związku z nowym składem WRK, do końca czerwca trwały prace nad ustaleniem kierunków działań Rady, a są to:

 1. promocja działań zdrowotnych i profilaktycznych, 
 2. ograniczenie języka nienawiści i agresji, w szczególności w środowisku dzieci i młodzieży oraz w internecie i mediach,
 3. społeczna aktywizacja kobiet, zwiększenie zaangażowania w działania na poziomie lokalnych społeczności, promowanie dobrych praktyk,
 4. funkcjonowanie kobiet w dynamicznym, pełnym wyzwań środowisku,
 5. zapobieganie wykluczeniu technologicznemu. 

Wśród działań WRK w 2017 r. należy wymienić:

 • Kontynuował działalność Wrocławski Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych (ul. Psie Budy 14/15, lok. 1a). 
 • Powstały dwa nowe kluby rodzica w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Krzywoustego 286 i ul. Chociebuskiej 9-10; działalność kontynuowały kluby powstałe wcześniej.
 • Z okazji Dnia Matki przedstawicielki Wrocławskiej Rady Kobiet wręczyły list gratulacyjny 83-letniej matce dziesięciorga, wieloletniej radnej osiedla pl. Grunwaldzki. 
 • Wystosowano (w sierpniu) w imieniu Rady list z wyrazami wsparcia dla Kubanki, która doświadczyła mowy nienawiści na tle rasowym. 
 • We współpracy Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z Hewlett Packard Enterprise zrealizowany został projekt dotyczący diagnozowania i leczenia kobiet z zaburzeniami metabolicznymi, który pozwolił na przebadanie 100 wrocławianek. 
 • 9 września – przedstawicielki Rady wzięły udział w IX Ogólnopolskim Kongresie Kobiet w Poznaniu. 
 • We współpracy z Regionalną Stacją Krwiodawstwa we Wrocławiu, Związkiem Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) oraz Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych odbyła się (14 września) konferencja prasowa poświęcona promocji krwiodawstwa wśród kobiet. 
 • Uhonorowano listem gratulacyjnym najstarszą wrocławiankę z okazji jej kolejnych urodzin.
 • W wyniku spotkania WRK z doradcą prezydenta Wrocławia ds. dialogu międzykulturowego Anną Szarycz zainicjowano działania w ramach projektu pt. „Ambasador Dialogu Międzykulturowego”, we współpracy ze Związkiem Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL).
 • 16 września – przedstawicielki Rady włączyły się w wydarzenie organizowane przez Hewlett Packard Enterprise oraz ABSL pt. „Buy a book” – charytatywny kiermasz książek.
 • 18 listopada – przedstawicielki WRK wzięły udział III Dolnośląskim Kongresie Kobiet.
 • 19 grudnia – po raz kolejny w Klinice Ginekologii i Położnictwa (ul. Chłubińskiego 3) odbył się koncert bożonarodzeniowy dla kobiet w ciąży i mam, przebywających na oddziale. Wystąpili Alicja Janosz oraz kwartet smyczkowy muzyków NFM.
 • W celu zwiększenia zaangażowania kobiet w działania na poziomie lokalnych społeczności i promowania dobrych praktyk, z inicjatywy red. Wandy Ziembickiej-Has, Rada podjęła prace nad projektem stworzenia corocznego wyróżnienia dla kobiet szczególnie zaangażowanych w działalność na rzecz społeczności Wrocławia.


Zgłoś uwagę