Wrocławska Rada Kobiet


Zadania Rady

Wrocławska Rada Kobiet pełni wobec władz miasta funkcję doradczo-opiniującą w sprawach dotyczących życia społeczno-gospodarczego Wrocławia. Członkowie Rady reprezentują instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, uczelnie oraz podmioty gospodarcze. 

Cele Rady

Cel główny: Promowanie równouprawnienia kobiet i mężczyzn

Cele szczegółowe

 • Promowanie równości kobiet i mężczyzn i wyrównywanie szans w życiu lokalnym,
 • Aktywizacja i  zwiększenie udziału kobiet w życiu politycznym, społecznym i ekonomicznym Wrocławia
 • Aktywizacja zawodowa kobiet
 • Działania edukacyjne dotyczące tolerancji, otwartości, szacunku, działania antydyskryminacyjne,  oraz działania przeciwko przemocy,

Cel główny: Uwzględnienie potrzeb kobiet w harmonijnym i zrównoważonym funkcjonowaniu  oraz rozwoju miasta

Cele szczegółowe:

 • Rozumienie różnorodności, potrzeb kobiet  oraz  integrowanie środowisk kobiecych
 • Promocja zdrowia i profilaktyka chorób  w tym: zdrowie psychiczne, opieka nad osobami chorymi i niesamodzielnymi, szczepienia,  profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową,
 • Wzmacnianie bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku w komunikacji oraz przestrzeni publicznej,
 • Promowanie ekologii i zrównoważonego rozwoju w życiu codziennym,
 • Przeciwdziałanie mowie nienawiści

Osoba do kontaktu – Joanna Nyczak, joanna.nyczak@um.wroc.pl

Nowa kadencja i działania w 2019 r.

W maju 2019 r. powołana została Wrocławska Rada Kobiet na kolejną kadencję.

W związku z nowym składem WRK, do końca września trwały prace nad ustaleniem kierunków działań Rady, a są to:

 • Promowanie równości kobiet i mężczyzn i wyrównywanie szans w życiu lokalnym,
 • Aktywizacja i  zwiększenie udziału kobiet w życiu politycznym, społecznym i ekonomicznym Wrocławia
 • Aktywizacja zawodowa kobiet
 • Działania edukacyjne dotyczące tolerancji, otwartości, szacunku, działania antydyskryminacyjne,  oraz działania przeciwko przemocy
 • Rozumienie różnorodności, potrzeb kobiet  oraz  integrowanie środowisk kobiecych
 • Promocja zdrowia i profilaktyka chorób  w tym: zdrowie psychiczne, opieka nad osobami chorymi i niesamodzielnymi, szczepienia,  profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową,
 • Wzmacnianie bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku w komunikacji oraz przestrzeni publicznej,
 • Promowanie ekologii i zrównoważonego rozwoju w życiu codziennym,
 • Przeciwdziałanie mowie nienawiści

Skład Rady

 • Joanna Nyczak – dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, przewodnicząca Rady
 • Izabela Beno – prezes Fundacji na rzecz Równości

 • Renata Berdowicz współzałożycielka Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet, radna osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów, założycielka Klubu Aktywnych Kobiet

 • Anna Grabowska – dyrektor Fundacji Promyk Słońca

 • dr hab. Lidia Hirnle, prof. nadzw. – kierownik I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 • prof. zw. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Katarzyna Lubiniecka-Różyło – Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet

 • Renata Piwko-Wolny – prezes Stowarzyszenia Grupa z Pasją

 • Jolanta Niezgodzka – radna Rady Miejskiej Wrocławia

 • Magdalena Rozwadowska – Stowarzyszenie Żółty Parasol

 • Natalia Rudolf-Niewójt – współzałożycielka i prezes Zarządu Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o

 • Lucyna Schumacher-Gebhard –Soroptimist International Pierwszy Klub we Wrocławiu

 • Joanna Stańczyk – Kobiecy Klub Radnych Osiedli Wrocławia

 • Alina Szeptycka – Stowarzyszenie  Kultura Równości

 • Katarzyna Turkiewicz – Prezes Zarządu Globalnego Centrum Bizesowego Hewlett Packard Enterprise

Czytaj: Działania Rady w 2018r.

Czytaj: Działalność Wrocławskiej Rady Kobiet w latach 2016-2017

Czytaj: Bukiet Kobiet Wrocławia – przyjmowanie zgłoszeńZgłoś uwagę