Wrocławska Rada Kobiet

 • rada kobiet, erocław

  Tradycyjnie, prezydent miasta dziękuje poprzedniej Radzie Kobiet i gratuluje nowo powołanym jej członkiniom


Zadania Rady

Wrocławska Rada Kobiet pełni wobec władz miasta funkcję doradczo-opiniującą w sprawach dotyczących życia społeczno-gospodarczego Wrocławia. Członkowie Rady reprezentują instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, uczelnie oraz podmioty gospodarcze. 

Skład Rady

 • Joanna Nyczak – przewodnicząca Rady, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMW 
 • Renata Berdowicz – współzałożycielka Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet, ekonomistka, radna osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów, założycielka Klubu Aktywnych Kobiet
 • Anna Grabowska – dyrektor Fundacji Promyk Słońca 
 • dr hab. Lidia Hirnle, prof. nadzwycz. – kierownik I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • prof. zw. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
 • Natalia Rudolf-Niewójt – współzałożycielka i prezes Zarządu Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o.
 • Katarzyna Turkiewicz – prezes Zarządu Globalnego Centrum Bizesowego Hewlett Packard Enterprise oraz dyrektor usług finansowych dla klienta globalnego Hewlett Packard Enterprise
 • Wanda Ziembicka-Has – dziennikarka radiowo-telewizyjna, wykładowca akademicki
 • Lucyna Schumacher-Gebhard – prezydentka Soroptimist International Pierwszy Klub we Wrocławiu

 Osoba do kontaktu – Joanna Nyczak, joanna.nyczak@um.wroc.pl

Czytaj: Działalność Wrocławskiej Rady Kobiet w latach 2016-2017

Czytaj: Bukiet Kobiet Wrocławia – przyjmowanie zgłoszeńZgłoś uwagę