Zgarnij dofinansowanie na film - rusza nabór na Dolnośląski Konkurs Filmowy

Dolnośląskie Centrum Filmowe ogłasza nabór na XIV Dolnośląski Konkurs Filmowy, którego celem jest wspieranie projektów filmowych z Dolnego Śląska. Zakładany budżet funduszu w tym roku - 1 milion złotych.


Aby wziąć udział w konkursie, produkcje filmowe muszą być związane z województwem dolnośląskim i/lub Wrocławiem. Chodzi o np. miejsce realizacji filmu, jego tematykę, udział osób związanych z Dolnym Śląskiem czy wysokość środków finansowych wydatkowanych w województwie dolnośląskim.

Do ubiegłorocznych zmagań wpłynęło 17 projektów: 9 projektów filmów fabularnych, 5 projektów dokumentalnych i 3 projekty animowane. W poprzedniej edycji (DKF XIII) wpłynęło 17 projektów: 9 produkcji fabularnych, 5 dokumentalnych i 3 projekty animowane. Dofinansowanie otrzymało 7 filmów - 5 filmów fabularnych, 1 dokumentalny i 1 animowany:

Fabularne:

Kajtek Czarodziej, reż. Magdalena Łazarkiewicz (Mediabrigade) – 300 000 zł
Filip, reż. Michał Kwieciński (Akson Studio) – 220 000 zł
Powrót do Legolandu, reż. Konrad Aksinowicz (Chroma Pro) – 200 000 zł
Przejście, reż. Dorota Lamparska (V-Film) – 130 000 zł
Lipstick on the Glass, reż. Kuba Czekaj (Centrala Distribution) – 101 000 zł

Dokumentalny:

Wika, reż. Agnieszka Zwiefka (My Way Studio) – 100 000 zł

Animowany:

Uziemieni, reż. Bartosz Kędzierski (KINESKOP) – 49 000 zł

Każdy zainteresowany producent może złożyć tylko jeden wniosek dotyczący danego rodzaju filmu w jednej edycji konkursu. Należy go złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu (oryginał), a egzemplarze do oceny eksperckiej wyłącznie w formie elektronicznej.

Wnioski w tym roku można składać od 3 lutego 2020 do 28 lutego 2020 do godz. 14.00 pod adresem:

Dolnośląskie Centrum Filmowe
XIV Dolnośląski Konkurs Filmowy
ul. Piłsudskiego 64a
50-020 Wrocław

UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu DCF.

Regulamin konkursu, wzór wniosku oraz inne materiały znajdują się na stronach: www.wroclawfilmcommission.pl oraz www.dcf.wroclaw.pl.

 Zgłoś uwagę