wroclaw.pl Najnowsze wiadomości dla mieszkańców Wrocławia
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 15°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Wypadki i kolizje drogowe: nowa mapa w Geoportalu

Urząd Miejski poszerzył zakres danych zawartych w Systemie Informacji Przestrzennej Wrocławia. Na nowej mapie Geoportalu można sprawdzić, gdzie dochodzi do kolizji i wypadków drogowych. Mapa powstała dzięki współpracy z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu, a pokazywane dane obejmują okres od 2013 do połowy 2019 r.

Reklama

Mapa wypadków i kolizji jest podzielana na lata, poczynając od 2013 r. Każdy rok jest podzielony na 6 warstw. Są to m.in. informacje o miejscach zdarzeń z udziałem pieszych, dzieci, rowerzystów, pojazdów komunikacji miejskiej, poszkodowanymi oraz warstwa prezentująca dane o wszystkich wypadkach i kolizjach odnotowanych w danej lokalizacji.

Informacje statystyczne o uczestnikach wydarzenia są dostępne po identyfikacji konkretnego punktu.

Dodatkowo prezentowane są warstwy:

  • miejsca niebezpieczne (miejsca, w których doszło do co najmniej jednej ofiary śmiertelnej lub więcej niż jedna ofiara była: ciężko ranna, dzieckiem lub pieszym),
  • szczegóły zdarzenia (mozna tu zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o przyczynach wydarzenia, rodzaju i stanie nawierzchni, oznakowaniu, sygnalizacji, warunkach atmosferycznych oraz uczestnikach wypadków/kolizji).

Mapa wypadków i kolizji jest wizualizacją danych pobieranych, dzięki współpracy z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu, z policyjnego Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych (SEWIK).

O Geoportalu

W 2008 r. nastąpiła pierwsza znacząca rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej. Udostępniono  mapy zawierające m.in. ortofotomapę (mapa fotograficzną), mapę własności, plany miejscowe, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz dane 3D.

Aktualna postać Geoportalu jest stale rozbudowywana i zawiera obecnie m.in. ponad 20 map tematycznych, m.in. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia z 2018 roku, Mapa akustyczna czy Mapa tras rowerowych.

Cześć danych – m.in. adresy, plany miejscowe, decyzje architektoniczne i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – jest aktualizowanych na bieżąco.

Informacje są pozyskiwane bądź wytwarzane przez jednostki Gminy lub pozyskiwane od innych podmiotów publicznych, np. Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej czy Głównego Urzędu Statystycznego.

Miesięcznie Geoportal odwiedza średnio 120 tysięcy unikalnych użytkowników.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama