wroclaw.pl Najnowsze wiadomości dla mieszkańców Wrocławia
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 14°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Wrocławska Szkoła Liderów czeka na zgłoszenia i startuje 16 marca

Udział w projekcie Szkoły Liderów potwierdza stosowny certyfikat, źródło: Wrocławskie Centrum Seniora

Ten miejski projekt przyjął się i dobrze sprawdził jako wsparcie dla tych, którzy działają lub zamierzają działać na rzecz mieszkańców 60+ – m.in. w klubach seniora, uniwersytetach trzeciego wieku, centrach aktywności lokalnej, klubach osiedlowych czy NGO. Wrocławską Szkołę Liderów koordynuje WCRS – Wrocławskie Centrum Seniora. Start kolejnej edycji już 16 marca.

Reklama

Szkoła Liderów stała się odpowiedzią na zgłaszaną od wielu lat potrzebę kształcenia animatorów środowisk senioralnych, którzy swoją postawą, umiejętnościami i wiedzą będą motywowali i aktywizowali osoby w wieku 60+, a także inicjowali działania i projekty w mniej lub bardziej sformalizowanych grupach senioralnych.

Projekt adresowany jest do przyszłych i obecnych animatorów środowisk senioralnych, zarówno tych młodych (studentów), osób w średnim wieku, jak i osób starszych (seniorów). Zakłada dialog, wymianę doświadczeń, otwartość na nową wiedzę, doskonalenie kompetencji interpersonalnych, spotkania z inspirującymi liderami z różnych środowisk lokalnych, pomoc w znalezieniu zatrudnienia w środowiskach senioralnych i międzypokoleniowych.

Dwie formy spotkań

Spotkania w ramach Szkoły Liderów odbywać się będą dwa razy w miesiącu – we wtorki, w godz. 12.00-15.00, zarówno online, jak i stacjonarnie, np. we Wrocławskim Centrum Seniora przy pl. Dominikańskim, w Przestrzeni Trzeciego Wieku przy pl. Solidarności, w CAL-ach (np. przy ul. Bałtyckiej, w Wielopokoleniowym Centrum Aktywności przy ul. Kasprowicza), w Sektorze 3 (Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, Fundacja Aktywny Senior) oraz w działających w mieście klubach seniora.

Podczas spotkań ich uczestnicy wezmą udział w interaktywnych zajęciach warsztatowych, zawierających studium przypadku, gry symulacyjne, ćwiczenia indywidualne i grupowe, prezentację, dyskusję i burzę mózgów, mapy myślowe. Będą więc zdobywać wiedzę wiedzę i umiejętności, dotyczące: organizowania i koordynowania działań senioralnych i międzypokoleniowych, współpracy z partnerami/instytucjami lokalnymi, pozyskiwania dotacji, identyfikowania potrzeb osób starszych w danej społeczności, doskonalenia kompetencji personalno-społecznych (takich jak: komunikacja interpersonalna, współpraca w grupie, kreatywność, rozwiązywanie problemów, zarządzanie grupą i projektem).

Zapisy jeszcze trwają...

ale trzeba wziąć pod uwagę, że kolejność zgłoszeń jest decydująca. Swój akces, a także wszelkie pytania można kierować na adres:  [email protected] – do koordynatora projektu Kamili Polańskiej, tel. 604 823 911.

Wrocławska Szkoła Liderów startuje 16 marca br.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama