wroclaw.pl Najnowsze wiadomości dla mieszkańców Wrocławia
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 14°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Nauka w szkołach średnich kończy sie maturą fot. Urząd Miejski Wrocław
Nauka w szkołach średnich kończy sie maturą

16 maja rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu. Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie i zakończy się 20 czerwca 2022 r. o godzinie 15:00. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przygotował Departament Edukacji UM Wrocławia.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Rekrutacja będzie prowadzona na stronie edu.wroclaw.pl

Czytaj też: 

Jaką liczbę szkół mogę wybrać wypełniając elektroniczny wniosek?

Kandydat wprowadzając wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji wybiera 6 szkół z przedstawionej oferty. 

Kto podpisuje wniosek kandydata?

Wniosek kandydata podpisuje jeden z rodziców. W przypadku podpisu elektronicznego (profil zaufany) również wystarczy podpis jednego z rodziców/opiekunów.

W wyniku rekrutacji zostałem/łam zakwalifikowany/na do szkoły i potwierdziłem przyjęcie. Chcę jednak wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Czy muszę rezygnować od razu z miejsca, do którego się zakwalifikowałem?

Kandydat/kandydatka, który/a jest zakwalifikowany do szkoły po pierwszym etapie rekrutacji, może wziąć udział również w rekrutacji uzupełniającej. W odpowiednim terminie zgodnie z harmonogramem wprowadza wniosek wybierając szkoły i klasy z oferty szkół biorących udział w rekrutacji uzupełniającej. W chwili zakwalifikowania do szkoły w rekrutacji uzupełniającej kandydat musi podjąć decyzję, do której szkoły chce uczęszczać, a z której zrezygnować.

Czy po wprowadzeniu wniosku w elektronicznym systemie  rekrutacji miasta Wrocławia mogę kandydować do innych szkół średnich, w tym do szkół spoza województwa dolnośląskiego?

Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby kandydat rekrutował się do szkół średnich w innych systemach we Wrocławiu, jak i w innym województwie. W przypadku stosowania systemów elektronicznej  rekrutacji  w  innych miastach należy pamiętać, iż wrocławski system nie jest z nimi w żaden sposób powiązany. Oznacza to, że mogą istnieć w nich inne zasady wprowadzania wniosku oraz inne metody logowania.

Czy muszę udać się do szkoły I wyboru z wydrukowanym  wnioskiem oraz dokumentami w celu potwierdzenia wniosku?

W 2022 r. kandydaci otrzymali możliwość podpisania wniosku w systemie poprzez podpis elektroniczny (profil  zaufany), a także dodanie do wniosku dokumentów potwierdzających kryteria ustawowe.

Nie ma zatem potrzeby udawania się do szkoły I wyboru w celu potwierdzenia podania - wszystko można przesłać elektronicznie za pomocą systemu.

Niemniej kandydaci mają możliwość zaniesienia wydrukowanego wniosku bezpośrednio do szkoły I wyboru.

Wprowadziłem/łam wniosek i wybrałem/łam tylko oddział  sportowe zgodnie z harmonogramem do 31 maja 2022 r. Czy po tym terminie będę mógł/mogła dodać inne oddziały w szkołach?

Oddziały ogólne mogą zostać dodane do wniosku zgodnie z harmonogramem do 20 czerwca 2022 r. Drugim terminem możliwych zmian jest termin od  24 czerwca do 13 lipca 2021 r. Po terminie 31 maja 2022 r. kandydaci  nie będą mogli dodać na swojej liście preferencji oddziałów do których prowadzone jest dodatkowe postępowanie (oddziały sportowe, klasy dwujęzyczne, międzynarodowe, wstępne) i inne.

Wybrałem/łam na I priorytecie klasę biologiczno-chemiczną, ale osoba, która wybrała tę klasę na kolejnym priorytecie ma większą liczbę punktów. Kto zostanie zakwalifikowany do klasy?

W postępowaniu rekrutacyjnym najważniejsze są punkty. W opisanej sytuacji do klasy zostanie zakwalifikowany w pierwszej kolejności zawsze kandydat z większą liczbą punktów. W konsekwencji osoba, która wybrała klasę na dalszym priorytecie, posiadająca większą liczbę punktów wyprzedzi w przydziale miejsca osobę, która wybrała  klasę na I priorytecie z mniejszą liczbą punktów.

Co rozumiemy pod pojęciem priorytetu i preferencji?

Priorytet to kolejność grup/klas, do której kandydat/kandydatka chce się rekrutować. Preferencja to szkoła. W elektronicznym systemie rekrutacji kandydat tworzy listę preferencji wyznaczając priorytety. Oznacza to, iż tworzy listę maksymalnie 6 szkół (preferencji), w których może wybrać dowolną  liczbę oddziałów (priorytetów).

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama