wroclaw.pl Najnowsze wiadomości dla mieszkańców Wrocławia
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 14°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Za nami Forum Zrównoważonej Mobilności

Jak zorganizować ruch w mieście, aby służył wszystkim jego mieszkańcom? W którym kierunku powinien się rozwijać transport miejski i jak przekonać do niego wrocławian? W sobotę, 30 czerwca na bulwarze Dunikowskiego odbyło się Forum Zrównoważonej Mobilności. Plenerowe spotkanie, podczas którego każdy miał szansę na przedstawienie swojego pomysłu na rozwój mobilności we Wrocławiu.

Reklama

Forum Zrównoważonej Mobilności rozpoczeło się o godz. 11 i trwało do godziny 14. Spotkanie na bulwarze Dunikowskiego to kolejny punkt prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia, który firmuje Biuro Zrównoważonej Mobilności UMW.

Prace rozpoczęły się w kwietniu i potrwają do końca listopada. Celem jest powstanie dokumentu realizującego przyjętą w 2013 r. Wrocławską Politykę Mobilności. Plan mobilności określi działania mające poprawić jakość przemieszczania się po mieście, a co za tym idzie, poprawę jakości życia mieszkańców.

- Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia rozszerza politykę o konkretne działania, czyli plan realizacyjny. Nie chcemy tego planu robić sami i pokazać, gdy już będzie gotowy, dlatego już na etapie diagnozy pracujemy wspólnie z mieszkańcami, aktywistami miejskimi i różnymi środowiskami zainteresowanymi transportem miejskim - mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju UMW. - Chcemy wspólnie identyfikować problemy i szukać rozwiązań, żeby stworzyć plan szyty na miarę miasta i potrzeb jego mieszkańców.

Do tej pory zorganizowano jedno spotkanie otwarte dla mieszkańców oraz dwa spotkania z grupą roboczą, gdzie wspólnie określono problemy komunikacyjne miasta oraz szukano do nich rozwiązań. Kolejnym spotkaniem było Forum Zrównoważonej Mobilności, odbywające się na bulwarze X. Dunikowskiego. Wszystkie propozycje, które padły na spotkaniu będą brane pod uwagę i analizowane pod kątem możliwości realizacji.

To była świetna okazja, by wskazać, które z kierunków działań mobilnościowych są dla mieszkańców najważniejsze. Uczestnicy wydarzenia mieli także możliwość udziału we wspólnej grze planszowej o Wrocławiu, w trakcie której zbudowano scenariusze rozwoju dla naszego miasta. 

- Forum Zrównoważonej Mobilności otwiera drugi etap konsultacji związany z pracą nad wytycznymi do dokumentu. Na mieszkańców czekał również punkt informacyjny i konsultacyjny, w którym mogli podzielić się opinią na temat wstępnie przyjętych założeń dla planu mobilności - mówi Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności UMW.

Dzieci na rowerach, dorośli samochodami

Kierunki działań zostały wypracowane po analizie pomysłów interesariuszy oraz w oparciu o badania ankietowe rozszerzające Wrocławską Diagnozę Społeczną 2017. Następnie zostaną one poddane ocenie mieszkańców, by wskazać, które z nich są priorytetowe. Dlatego tak ważny był udział mieszkańców i ich obecność na Forum Zrównoważonej Mobilności oraz w kolejnych spotkaniach.

Z badań z udziałem ok. tysiąca wrocławian, uczniów szkół podstawowych, liceów, studentów i przedsiębiorców, dokładnie wynika jak zmieniają się preferencje dotyczące środków lokomocji. Uczniowie podstawówek dojeżdżający do szkoły samochodem rodziców najchętniej zmieniliby go na rowery. Za to licealiści transport samochodem stawiają wyżej niż jazdę na rowerze, czy transport miejski.

W starszych grupach ta zasada się tylko wzmacnia – jeszcze więcej respondentów wskazało samochód jako najchętniej wybierany środek transportu po mieście. Jednocześnie najważniejszym elementem zmiany systemu organizacji transportu miejskiego jest ograniczenie ruchu samochodowego w centrum Wrocławia.

- Prowadzone przez nas konsultacje społeczne pokazują, że mieszkańcy zdają sobie sprawę z tego, że ruch samochodowy w mieście należy ograniczać, a rozwinięcia wymaga komunikacja miejska oraz ruch pieszy i rowerowy - mówi Andrzej Szamborski, przedstawiciel firmy Trako Projekty Transportowe Szamborski i Szelukowski Sp. j. - Przygotowując Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej chcemy uwzględnić wszystkie głosy - Wszystkie opinie wyrażone podczas Forum zostaną zebrane i wykorzystane przy tworzeniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia.

UM/w

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama