wroclaw.pl Najnowsze wiadomości dla mieszkańców Wrocławia
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 10°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Pokoje zagadek w Hali Stulecia. Nowoczesna forma zajęć lekcyjnych

Matematyczne, historyczne i architektoniczne zagadki, zadania i quizy zamiast tradycyjnie prowadzonych zajęć lekcyjnych? To właśnie najnowsza edukacyjna propozycja Hali Stulecia dla szkół, które mogą pogłębić i utrwalić swoją wiedzę, korzystając z trzech specjalnie przystosowanych do tego pokoi zagadek, zlokalizowanych we Wrocławskim Centrum Kongresowym.

Reklama

Pokoje, z podziałem na dziedziny: matematyczny, historyczny i architektoniczny, dedykowane są uczniom starszych klas szkół podstawowych. Co ciekawe, salę architektoniczną opracował zespół studentów architektury Politechniki Wrocławskiej zrzeszonych w Studenckim Kole Naukowym „Wrocławska Modernistyczna Architektura”.

Zadania, jakie należy wykonać w pokojach, polegają np. na odszukaniu historycznej daty urodzin, będącej jednocześnie kodem otwierającym skrzynię, w której ukryta jest kolejna wskazówka lub na rozwiązaniu matematycznego działania, które w połączeniu ze znajomością praw fizyki, otworzy kolejny zamek. Co do zasady, pokoje zagadkowe działają w zbliżony sposób do popularnych w ostatnim czasie escape roomów.

– Pokoje zagadek to bardzo ciekawa i niecodzienna forma zajęć lekcyjnych. Uczniowie poza znakomitą zabawą rozwijają umiejętności matematyczne, naukowo-techniczne, społeczne i obywatelskie. Zajęcia uczą kreatywnego wyrażania myśli, czytania ze zrozumieniem, korzystania ze wskazówek, notatek, instrukcji a przede wszystkim utrwalają posiadaną wiedzę. Wspólne rozwikłanie zagadek integruje klasę i buduje odpowiednie relacje w grupie – mówi Magdalena Piasecka, prezes Hali Stulecia.

Asystenci udzielą wskazówek

W razie potrzeby uczestnikom zajęć pomogą specjalnie przeszkoleni słuchacze Policealnego Studium Animatorów Kultury SKiBA we Wrocławiu, którzy porozumiewają się z grupami przez krótkofalówki. W każdej chwili można ich poprosić o dodatkowe wskazówki, a oczywiście nad prawidłowym przebiegiem zabawy czuwa wykwalifikowany zespół pracowników Hali Stulecia.

– Gwarantujemy uczniom bezpieczeństwo w trakcie zajęć i co ważne, w naszych pokojach zagadek nie zamykamy drzwi na klucz. Grupa może w każdej chwili swobodnie opuścić pomieszczenie a nad całością zawsze dodatkowo czuwa nasz pracownik. Nauczyciele mogą być jednocześnie uczestnikiem zabawy. Serdecznie zapraszamy – dodaje Mariola Słocka, koordynatorka projektu.

Pokoje zagadek realizują wiele zagadnień z podstawy programowej MEN, m.in. kształtowanie umiejętności porozumiewania się w mowie i piśmie w różnych sytuacjach komunikacyjnych czy też rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wyciągania wniosków. Zajęcia są dofinansowane przez Departament Edukacji Gminy Wrocław, a do zabawy zgłosić się mogą wszystkie wrocławskie szkoły podstawowe.

Projekt trwa do końca grudnia i cieszy się tak dużą popularnością, że zabrakło już wolnych terminów. Dlatego też rozpoczęły się już prace nad jego kontynuacją w 2020 roku. Zainteresowane szkoły mogą zapisać się do newslettera dostępnego pod adresem www.tiny.cc/edukacjaHS lub kontaktować się pod adresem [email protected]

Hala Stulecia kreatywnie dla dzieci i młodzieży

Edukacyjny zespół animatorów i specjalistów Hali Stulecia przygotowuje również wiele innych, ciekawych zajęć dla młodszych dzieci oraz nastolatków, które będą kontynuowane w 2020 roku. Od wielu lat w ramach Dziecięcego Studia Architektury, a od niedawna również Młodzieżowego Studia Architektury, prowadzone są kreatywne warsztaty dostosowane pod względem poziomu trudności do wieku i dojrzałości uczestników.

W zajęciach można wziąć udział indywidualnie, jak również grupowo, w ramach rozszerzenia szkolnej edukacji. Każdy cykl poświęcony jest konkretnej tematyce jak np. architektura skandynawska, budowle starożytnych Rzymian, konstrukcje pojazdów kosmicznych, podwodne miasta czy też fenomen budowli wznoszonych przez zwierzęta. W Hali Stulecia prowadzone są też zajęcia w formie półkolonii letnich i zimowych.

Ciekawą propozycją, realizującą założenia podstawy programowej MEN, są także warsztaty z kodowania „Ozoboty do roboty!”. Na zajęciach uczniowie mają możliwość korzystania z nowoczesnych narzędzi dydaktycznych Ozobotów. Dzięki specjalnym kodom Ozobot może zamienić się np. w architekta urbanistę, który właściwie planuje i wytycza drogi w mieście. Zajęcia są prowadzone stacjonarnie w Hali Stulecia oraz w formie wyjazdowej. 

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama