Cmentarz przy ul. Złocieniowej – dojazd

Wszystkich Świętych 2017: Zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzu przy ul. Złocieniowej.


1 listopada 2017 r. zamyka się dla ruchu kołowego ślepy odcinek drogi dojazdowej do cmentarza od strony ulicy Starodębowej oraz ulicę Przylaszczkową od strony ulicy Malwowej.

Zgłoś uwagę