I Bukiet Kobiet Wrocławia – Wrocławska Rada Kobiet czeka na zgłoszenia

Wrocławska Rada Kobiet oraz Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia przyjmują zgłoszenia do Bukietu Kobiet Wrocławia – tytułem tym zostaną wyróżnione wrocławianki, niezwykle zaangażowane w działalność na rzecz społeczności miasta.

  • kwiaty, pl. solny, wrocław

    fot. J. Ratajczak


To inicjatywa Wrocławskiej Rady Kobiet, która będzie również podejmowała decyzję o przyznaniu tytułu oraz członkostwa Bukietu Kobiet Wrocławia.

Tymczasem WRK wraz z miejskim Departamentem Spraw Społecznych czekają na nominacje, które mogą zgłaszać:

  • członkinie WRK
  • podmioty działające na podstawie ustaw: o stowarzyszeniach, o fundacjach, o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
  • rady społeczne dziające przy przezydencie Wrocławia
  • członkinie Bukietu Kobiet Wrocławia (dotyczy kolejnych edycji)

O przyznaniu członkostwa Bukietu Kobiet Wrocławia zadecyduje Kapituła w składzie:

  • Honorowa Przewodnicząca Bukietu Kobiet Wrocławia Wanda Ziembicka-Has
  • członkinie Wrocławskiej Rady Kobiet

W kolejnych edycjach do Kapituły dołączą również losowo wybrane członkinie Bukietu Kobiet Wrocławia. 

Regulamin Bukietu Kobiet Wrocławia

Termin i miejsce składania zgłoszeń –  zgodnie z załączonym wzorem: do 23 lutego 2018 r., do godz. 15.30, w Sekretariacie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMW, ul. G. Zapolskiej 4, pok. 347. 

Formularz zgłoszeniowy

Rozstrzygnięcie nastąpi 1 marca 2018 r.

Osoba do kontaktu: przewodnicząca Wrocławskiej Rady Kobiet Joanna Nyczak, e-mail: joanna.nyczak@um.wroc.pl

Zgłoś uwagę