Wrocław. Europejska Stolica Kultury

BREAKING MUSE: Brave Kids

Brave Kids to spotkanie artystycznych zespołów dziecięcych i młodzieżowych z całego świata we Wrocławiu, Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Dzieci z ubogich środowisk lub krajów dotkniętych wojnami oraz dzieci z krajów wysokorozwiniętych borykających się z chorobami cywilizacyjnymi uczą się wzajemnego zrozumienia i szacunku względem drugiego człowieka. Dzieci goszczone są przez polskie rodziny, które opiekują się nimi i uczestniczą w zajęciach i występach


Istnieją na świecie ludzie, którzy potrafią przenosić góry. Jednym z nich był dr Akong Tulku Rinpoche -- tybetański lama, lekarz, filantrop. On jest pomysłodawcą Brave Kids -- od początku miał pieczę nad kształtem projektu: mówił co poprawić, co zmienić, jak się rozwijać. To dzięki niemu odważne dzieciaki już po raz piąty spotykają się w Polsce. Rinpoche zawsze powtarzał, że spotkanie dzieci uda się, gdy damy im możliwość wymiany umiejętności, swobodę działania bez niepotrzebnych ograniczeń świata dorosłych. Od tych głównych idei wywodzą się kolejne -- poświecenie uwagi różnorodności kultur i tradycji, pielęgnowanie ojczystego języka, wymiana doświadczeń liderów grup.

(źródło: www.bravekids.eu)Zgłoś uwagę