Be Together – myśleć, tworzyć, bawić się

To projekt, który powstał z potrzeby różnych grup społecznych – osób z niepełnosprawnościami, chcących żyć aktywnie i poznawać nowych ludzi, i terapeutów, którym brakowało świadomego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w kulturze i pogłębionej integracji w społeczeństwie. Be Together jest także dla osób pełnosprawnych, otwartych na nowe wyzwania, gotowych na przełamywanie stereotypów. 

  • be together

    fot. Marta Sobala


Idea projektu integracyjnego zrodziła się w roku 2016. Paulina Anna Galanciak, pracująca wówczas w Stowarzyszeniu Kultury Teatralnej „Pieśń Kozła” (gdzie w latach 2016-2018 rozwinęła podobny projekt pn. Brave Together), nawiązała dialog z przedstawicielami Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej oraz Stowarzyszeniem „Ostoja” na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami – Agnieszką Cichoszewską, Sebastianem Kosterą i Ewą Budnik.

Przeprowadzili oni wiele rozmów z terapeutami, ośrodkami kultury, a także potencjalnymi uczestnikami działań integracyjnych. Dzięki temu doszło do wypracowania podstawowych założeń projektu i zaplanowania jego przebiegu. Jest on oczywiście aktualizowany i ulepszany na podstawie doświadczeń kolejnych edycji.

Być razem mimo różnic

W 2019 r. projekt został „ochrzczony” nazwą Be Together i trafił pod skrzydła Fundacji TIFF Collective. Tworzy go zespół w składzie: Paulina Anna Galanciak, Ewa Budnik, Maciej Maria Mazurkiewicz, Sebastian Kostera, Jurek Mossakowski, Agata Obłąkowska, Agata Rosiak, Klementyna Sęga, Jerzy Wypych. Artystyczno-integracyjne przedsięwzięcie jest rozwijane nie tylko we Wrocławiu, ale  też w Wałbrzychu i Katowicach.

Poznaj wszystkie osoby zaangażowane w projekt.

Od 2019 r. Be Together otrzymuje finansowe wsparcie od gminy Wrocław oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

To, jak uczestnicy angażują się w projekt – dzięki czemu nieustannie on ewoluuje – pokazuje, że Be Together jest potrzebny, daje dużo radości i wzruszeń, jego organizatorzy zaś, oprócz oczywistej satysfakcji, zdobywają wciąż nowe doświadczenia.

fot. Marta Sobala

– Od początku naszym celem było świadome otwieranie się na drugą osobę – podkreślają. – Towarzyszyła nam wiara, że każdy zasługuje na szacunek i wsparcie. Do integracji wykorzystujemy różne narzędzia artystyczne, aby sprawdzać, która forma najlepiej służy burzeniu barier i budowaniu relacji międzyludzkich.

Jak to się odbywa

Jednym z podstawowych założeń Be Together jest długotrwałość efektów tego projektu. Każda edycja trwa ponad pół roku, co pozwala prowadzącym i uczestnikom na poznanie swoich zalet, niedoskonałości, przyzwyczajeń i umiejętności. Równie ważnym aspektem jest próbowanie nowych narzędzi artystycznych, które są wykorzystywane do integracji grupy.

Nabór do  6. edycji Be Together

Nabór do 6. edycji Be Together

Warsztaty
Termin od 15 marca 2021 do 5 kwietnia 2021

Miejsce Wydarzenie online

Zobacz

Warsztaty trwają od maja do lipca, potem od września do listopada. Podczas wakacji uczestnicy biorą udział w różnych wydarzeniach kulturalnych Wrocławia – w tym roku może to być, zważywszy na pandemię, niejako ograniczone, podobnie jak zwyczajowy wspólny, wyjazdowy weekend, gdy można razem spędzić czas w luźniejszej atmosferze.

Jesienią przygotowywany jest finał, który odbywa się w listopadzie. Potem powstaje poprojektowa publikacja.

Liderka

Paulina Anna Galanciak – twórczyni projektu, opiekunka merytoryczna całości, to animatorka kultury, fotografka, kuratorka. W 2018 r. otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie animacji i edukacji kulturalnej. Finalistka IV Konkursu Fotografii Teatralnej, organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

fot. Maciej Bujko

Zaangażowana w tworzenie międzynarodowego festiwalu fotografii TIFF Festival, przestrzeni rozwoju przez sztukę TIFF Center i projektów edukacyjnych TIFF Academy – zarówno jako kuratorka, inicjatorka, jak i koordynatorka. Jest również współtwórczynią projektu Zmapuj Siebie – wspomagającego dziewczyny i kobiety w mapowaniu swoich możliwości i świadomym decydowaniu o swojej przyszłości. Prowadziła liczne warsztaty artystyczne i społeczne.

Od 2020 r. wraz z partnerem prowadzi inicjatywę Wytchnienie, opartą na pracy z ciałem, oddechem i naturą.Zgłoś uwagę