Awans zawodowy

Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia zgodnie z obowiązującym prawem przeprowadza postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uwaga: postępowanie kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego przeprowadza Kuratorium Oświaty. 

Wzory dokumentów dla nauczycieli, którzy ukończyli staż na stopien nauczyciela mianowanego

  1. WNIOSEK o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
  2. ZAŚWIADCZENIE dyrektora szkoły

 Zgłoś uwagę