wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 15°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło - Cold Brew: Ocena potencjału prozdrowotnego surowców odpadowych powstałych po procesie parzenia i maceracji kawy oraz kierunki ich zagospodarowania.

Kamil Eckhardt,

Głównym celem projektu jest ocena potencjału prozdrowotnego surowców odpadowych powstałych po procesie parzenia i maceracji kawy wraz z wytyczeniem kierunków ich zagospodarowania.

Reklama

 

prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

O projekcie

Realizacja projektu ma przyczynić się do rozwiązania problemu Firmy wynikającego z potrzeby zagospodarowania odpadu poprodukcyjnego, jaki powstaje podczas procesu macerowania zmielonego ziarna przy produkcji napoju cold-brew. Planuje się wykorzystać powstały odpad jako materiał służący do izolacji związków biologicznie aktywnych w nim zawartych wraz z określeniem ich potencjału prozdrowotnego w badaniach in vitro i możliwości aplikacji w projektowaniu żywności funkcjonalnej.

Efektem realizacji założeń projektowych dla Firmy będzie możliwość pozyskania nowego produktu, a tym samym wytyczenia nowych aktywności biznesowych o innowacyjnym charakterze, co w przyszłości może przynieść realne korzyści nie tylko Firmie, ale i społeczeństwu.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Wspólne zainteresowania naukowca i przedsiębiorcy przyczyniły się do podjęcia współpracy i zawiązania partnerstwa na rzecz wypracowania nowych rozwiązań związanych z zagospodarowaniem produktu odpadowego jaki powstaje w Firmie przy produkcji napoju cold-brew.

Przedsiębiorstwo dzięki współpracy z naukowcem będzie mogło skorzystać z jego wiedzy i doświadczenia w tworzonej nowej sferze aktywności Firmy na rynku związanej z żywnością o podwyższonym potencjale bioaktywnym, wykorzystując przy tym najnowsze wyniki prowadzonych w Europie i na świecie badań naukowych.

Naukowiec dzięki współpracy z przedsiębiorstwem będzie mógł zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania firmy i poznać dobre praktyki biznesowe.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl