wroclaw.pl strona główna Akademicki Wrocław – studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

27°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 15:10

wroclaw.pl strona główna

Reklama

 1. wroclaw.pl
 2. Akademicki Wrocław
 3. Aktualności
 4. MOZART Edycja 2018/2019 - Ruszyła VII edycja programu!

MIEJSKI PROGRAM WSPARCIA PARTNERSTWA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI ORAZ SEKTORA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ "MOZART", W zeszłym roku informowaliśmy o ostatniej edycji programu Mozart. A jednak Miasto i w tym roku już po raz siódmy zaprasza partnerstwa naukowo-biznesowe do udziału w programie, w ramach którego oferuje pomoc finansową dla realizowanych przez partnerstwa projektów.

Reklama

„Mozart” jest programem w ramach którego Miasto oferuje wsparcie finansowe dla partnerstw, w których jedną stronę stanowią przedsiębiorcy działający i zatrudniający pracowników na terenie Wrocławia, drugą natomiast pracownicy naukowi. Warunkiem otrzymania przez partnerstwa dofinansowania jest wystąpienie z propozycją projektu. Środki z budżetu miejskiego wesprą najwyżej ocenione pomysły.

Jakie i dla kogo płyną z programu korzyści? Naukowiec zyska nie tylko możliwość zastosowania swojej wiedzy w praktyce, ale dzięki elastycznej formule programu połączy dotychczasowy etat na uczelni z pracą na rzecz partnerskiej firmy. Przedsiębiorca z kolei skorzysta ze specjalistycznej wiedzy naukowca na rzecz rozwoju swojej firmy swojego rozwoju.

Największym wygranym partnerstwa będzie jednak przede wszystkim Wrocław i jego mieszkańcy. Efektem współpracy są bowiem innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi, rozwój działających lokalnie przedsiębiorstw, a co za tym idzie także powstanie nowych miejsc pracy.

„Mozart” zainaugurował działalność w 2012 roku, wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIX/652/12 z 5 lipca 2012 r. Wsparcie finansowe w ramach programu uzyskało jak dotąd już 165 projektów realizowanych przez partnerstwa naukowo-biznesowe.

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE KIERUJEMY DO PARTNERSTW:

 • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających na terenie Wrocławia co najmniej dwie osoby na podstawie umowy o pracę

oraz

 • naukowców posiadających co najmniej stopień doktora, zajmujących stanowisko pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego na uczelni, albo stanowisko pracownika naukowego w jednostce naukowej.

 

W RAMACH VII EDYCJI PROGRAMU:

 • dofinansowanie z budżetu miejskiego otrzyma maksymalnie 30 partnerstw;
 • realizowane przez nie projekty potrwają 12 miesięcy (z opcją wydłużenia o 6 miesięcy), a miesięczny wymiar czasu w ramach każdego wyniesie średnio 32 godziny;
 • wsparcie finansowe Miasta (miesięczne wynagrodzenie naukowca za 32 godziny pracy) wyniesie 3 200 zł brutto na miesiąc; jest to pomoc de minimis dla przedsiębiorstw;
 • dofinansowane otrzymają partnerstwa, których współpraca dąży do rozwoju rynku pracy, przede wszystkim poprzez tworzenie innowacyjnych produktów i usług;
 • dodatkową korzyścią ze współpracy będzie możliwość przedstawienia oddziaływania efektów projektu na macierzyste środowisko pracy naukowca, jak również możliwość dalszej współpracy w ramach programów badawczych o szerszym kontekście;
 • TERMIN ZGŁASZANIA SIĘ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE: 20.06.2018 r .

Na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego (www.wca.wroc.pl) udostępniamy Regulamin Konkursu.

Lista dokumentów konkursowych (do wypełnienia online lub załączenia w formie elektronicznej jako skan):

 1. Wniosek o dofinansowanie(do wypełnienia online);
 2. Oświadczenie Przedsiębiorcy(do załączenia w formie elektronicznej - skan) – zał. nr 1 do wniosku o dofinansowanie;
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis(do załączenia w formie elektronicznej - skan) – zał. nr 2 do wniosku o dofinansowanie;
 4. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis(do załączenia w formie elektronicznej - skan) – zał. nr 3 do wniosku o dofinansowanie;
 5. (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) Upoważnienie dla Gminy Wrocław do występowania do biur informacji gospodarczej o ujawnienie (do załączenia w formie elektronicznej - skan) – zał. nr 4 do wniosku o dofinansowanie;
 6. (dot. przedsiębiorców, którzy wzięli udział we wcześniejszych edycjach Programu w okresie czterech lat od momentu uzyskania pierwszego dofinansowania i w partnerstwie z naukowcem zrealizowali projekt z tą samą kategorią transferu wiedzy, co projekt zgłoszony w ramach edycji 2017/2018) Oświadczenie przedsiębiorcy ws. współfinansowania wynagrodzenia naukowca(do załączenia w formie elektronicznej – skan) – załącznik nr 5 do wniosku o dofinansowanie;
 7. Dokument potwierdzający formę prawną istnienia firmy – aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego (do załączenia w formie elektronicznej), aktualny na dzień wysłania wniosku o dofinansowanie;
 8. Zaświadczenie o zatrudnieniu naukowcana uczelni na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego lub naukowego/w jednostce naukowej na stanowisku pracownika naukowego (do załączenia skan).

Dokumenty od 2 do 6 należy wypełnić na przygotowanych przez organizatora formularzach.

Wszystkie pliki z dokumentami konkursowymi, w tym regulaminem, dostępne są poniżej („pliki do pobrania”).

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:      

 • termin składania dokumentów: do 20.06.2018 r.
 • rozstrzygnięcie konkursu: do 4.09.2018 r.
 • podpisanie trójstronnych umów: 5-28.09.2018 r.
 • rozpoczęcie realizacji projektów: 1.10.2018 r.

KONTAKT:

Anna Gil – koordynator programu[email protected]tel.: 71 770 20 05Anna Banaś – opiekun partnerstw[email protected]tel.: 71 798 13 13

Katarzyna Hubicka – opiekun partnerstw   [email protected]tel.: 71 770 20 30Adam Żygadło – opiekun partnerstw[email protected]tel.: 71 798 13 14

Kamil Eckhardt – opiekun partnerstw[email protected]tel.: 71 798 13 15

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl