wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 24°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr Monika Trzebiatowska - WTS Kancelaria Rzeczników Patentowych: Badanie czystości i zdolności patentowej z wykorzystaniem komercyjnej platformy STN.

Kamil Eckhardt,

Spółka partnerska WTS Rzecznicy Patentowi jest kancelarią rzeczników patentowych świadczącą pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Dr Monika Trzebiatowska

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Im. W Trzebiatowskiego

 

 

 

Spółka powstała w 2002 roku. Rzecznicy patentowi reprezentujący kancelarię są uprawnieni do występowania we wszelkich sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej, zarówno przed polskimi sądami i organami administracyjnymi, jak również urzędami odpowiedzialnymi za ochronę własności intelektualnej na terenie Unii Europejskiej, tj. Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). Spółka działa w Warszawie i we Wrocławiu. W roku 2004 uruchomione zostało biuro w Monachium.

Ze względu na profile zawodowe wspólników, kancelaria specjalizuje się od początku swojej działalności w prawnej ochronie własności przemysłowej z dziedziny biotechnologii, chemii, farmacji i medycyny oraz sprawach dotyczących znaków towarowych.

Zakres świadczonych usług obejmuje: przygotowywanie oraz prowadzenie zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, rejestrację znaków towarowych w Polsce i za granicą, rejestrację nowych odmian roślin, badania patentowe, reprezentowanie stron przed odpowiednimi sądami lub organami administracji państwowej w sprawach spornych i związanych z naruszeniami praw wyłącznych, pomoc w opracowywaniu strategii patentowej, prowadzenie postępowań zmierzających do unieważnienia wskazanego patentu lub znaku towarowego oraz wydawanie opinii na temat możliwości skutecznego przeprowadzenia takich postępowań. W sprawach dotyczących komercjalizacji własności intelektualnej spółka pomaga w zabezpieczaniu praw stron uczestniczących w negocjacjach handlowych oraz przygotowywaniu umów transferu technologii.

O projekcie

Projekt opiera się na badaniu czystości i zdolności patentowej z wykorzystaniem platformy STN. Platforma STN zapewnia globalny dostęp do zintegrowanej sieci najważniejszych, najbardziej profesjonalnych oraz najobszerniejszych baz danych, obejmujących zarówno literaturę niepatentową z dziedziny m.in. chemii, biochemii, medycyny, farmacji, jak również literaturę patentową. W szczególności analiza literatury patentowej pozwoli na sformułowanie następujących wniosków:

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Badanie czystości i zdolności patentowej z wykorzystanie platformy STN jest usługą niezmiernie atrakcyjną dla klientów, a jednocześnie stosunkowo słabo dostępną na polskim rynku. Wychodząc naprzeciw temu zainteresowaniu Kancelaria pragnie poszerzyć ofertę swoich usług. Obecność dr Inż. Moniki Trzebiatowskiej pozwoli na szybsze uruchomienie oferty tych usług ze względu na: jej doświadczenie w przeszukiwaniu baz danych oraz fachowej literatury, profil naukowy z obszaru chemii fizycznej i fizyki, poszerzony o zagraniczne staże naukowe, oraz ze względu na dobrą znajomość kilku języków obcych. Te ostatnie umiejętności są szczególnie cenne, ponieważ opisy patentów z reguły są publikowane w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl