wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 26°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr Marek Gusowski - Nanores: Modyfikacja Powierzchni Materiałów Optycznie Aktywnych w Mikro i Nanoskali.

Kamil Eckhardt,

Dr Marek Gusowski jest absolwentem kierunku Technologii Polimerów – Politechniki Gdańskiej, gdzie uzyskał dyplom inżyniera, studia magisterskie kontynuował na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

 

Dr Marek Gusowski

Politechnika Warszawska

Tytuł doktora nadano mu w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. W trakcie staży podoktorskich brał udział w projektach badawczych w zagranicznych ośrodkach naukowych w RPA, Francji i Szwajcarii. Obecnie pracuje w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej. Prowadzi badania o dużej rozpiętości tematycznej, które obejmują badania polimerów, nieorganicznych materiałów luminescencyjnych i szkieł laserowych oraz nanomateriałów, a od kilku latach prowadzi prace nad budową i optymalizacją parametrów światłowodowych wzmacniaczy laserowych dużej mocy.

Do zespołu Nanores dołączył w ramach projektu Mozart, gdzie w sekcji B+R prowadzi prace nad możliwościami uzyskania monolitycznych powłok antyrefleksyjnych do zastosowań w zakresie średniej podczerwieni.

      Nanores Sp. z o. o. Sp. k.

Nanores jest nowoczesnym, niezależnym laboratorium badawczo-rozwojowym, specjalizującym się w badaniach oraz modyfikacji materiałów twardych, przewodzących i nieprzewodzących.

O projekcie

Naśladowanie struktur występujących w przyrodzie fascynuje naukowców od wielu lat. Jednym z przykładów specyficznych mikrostruktur występujących w naturze i mających potencjalne zastosowanie w przemyśle są obserwowane na powierzchni oczu ciem mikrowzory. Posiadają tą specyficzną właściwość, że prawie całkowicie absorbują światło. Wraz z rozwojem w dziedzinie mikroskopii elektronowej i możliwościami modyfikowania powierzchni jakie daje mikroskop o skolimowanej wiązce jonów FIB można podjąć badania pozwalające na utworzeniu mikrostruktur naśladujących te występujące w przyrodzie.

Istotą naszego projektu jest przeprowadzenie szeregu badań pozwalających na utworzenie powierzchni antyrefleksyjnych w postaci periodycznych mikrostruktur w warunkach laboratoryjnych. Celem tego projektu jest przeprowadzenie szeregu badań zarówno obliczeniowych jak i eksperymentalnych pozwalających na utworzenie naśladujących w naturze powłok antyrefleksyjnych w postaci periodycznych struktur fotonicznych na powierzchni badanych materiałów.

Rezultatem proponowanego projektu mają być innowacyjne powłoki antyrefleksyjne o wysokim współczynniku transmisji oraz wstępne opracowanie technologii wykonywania/nanoszenia takich powłok. Praca w firmie zajmującej się wysokimi technologiami pozwoli naukowcowi na poznanie organizacji pracy w jednostce innej niż uczelnia oraz sposobu zarządzania projektem w nowoczesnej firmie branży wysokich technologii. Prace wykonywane w ramach projektu uwzględniają ścisłą współpracę pomiędzy firmą a jednostką naukową Naukowca (Politechnika Warszawska). Realizacja tego projektu ułatwi powstanie modelu komunikacyjnego pomiędzy firmą, a wyższa uczelnią, którego jednym z rezultatów będzie praca nad innowacjami.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Współpraca pomiędzy naukowcem pracującym na co dzień na uczelni a firmą wysokich technologii pozwoli na uzyskanie obustronnych korzyści. Zwiększy on szansę firmy a także naukowca w jego macierzystym środowisku. Pozwoli na przyszłe wspólne aplikowanie, również w ramach większych konsorcjów, o środki na przyszłe prace badawcze, oraz umożliwi rozwój innowacji w ramach przyszłych wspólnych projektów. Dzięki rocznemu stażowi w dziale badawczo rozwojowym firmy zajmującej się wysokimi technologiami, naukowiec zdobędzie nowe kompetencje oraz doświadczy pracy w przedsiębiorstwie.

Będzie to miało pozytywne oddziaływanie na macierzyste środowisko pracy naukowca, gdzie przełoży się to na poprawę jakości nauczania i możliwości rozwoju kompetencji nowych absolwentów. Partnerstwo ugruntuje również praktyczną wiedzę naukowca w temacie zarządzania wartościami intelektualnymi w przypadkach współpracy z firmami. Przedsiębiorcy udział projekcie pozwoli na uzyskanie nowych innowacyjnych produktów oraz usług co może się przełożyć na zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa oraz stanowić będzie podstawę do zwiększenia zatrudnienia w przedsiębiorstwie i w regionie.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl