wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 27°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

dr Łukasz Piwowar - Imagination Technologies Limited: Zbadanie dokładności operacji zmiennoprzecinkowych.

Projekt polega na zaprojektowaniu i zbudowaniu biblioteki, która umożliwiała będzie oszacowanie błędu wprowadzanego przez hardware oraz sterownik na poszczególnych etapach przetwarzania grafiki 3D.

Reklama

dr Łukasz Piwowar, Uniwersytet Wrocławski

Imagination Technologies Limited Oddział w Polsce

O projekcie

,,Zbadanie dokładności operacji zmiennoprzecinkowych - określenie największego względnego / bezwzględnego błędu obliczeń występującego w zadanym kodzie, w którym użyto zmiennych typu zmiennoprzecinkowego (np. single, double) w odniesieniu precyzji, która byłaby osiągnięta gdyby użyto fikcyjnych zmiennych o nieograniczonej precyzji".

W czasie przetwarzania danych podczas przetwarzania grafiki 3D, zarówno w sterowniku jak i w sprzęcie wykonywane są operacje zmiennoprzecinkowe, których precyzja jest ograniczona. W związku z tym, że przetwarzanie jest skomplikowane i wieloetapowe, wprowadzony błąd precyzji może się kumulować i powodować, że efekt końcowy (widoczny obraz) nie spełnia wymagań jakościowych. Z drugiej zaś strony używanie zbyt dużej precyzji tam gdzie nie jest to potrzebne powoduje zwiększenie czasu obliczeń oraz zwiększa komplikację hardware’u. Niezbędne jest więc opracowanie metody oraz stworzenie narzędzi, które szacować będą błąd wprowadzany przez poszczególne bloki funkcjonalne systemu, w celu zidentyfikowania najbardziej newralgicznych bloków oraz istotnych w tym kontekście struktur danych.

Rezultatem projektu będzie oprogramowanie, za pomocą którego będzie można zidentyfikować te elementy systemu, które wprowadzają największy błąd do obliczeń. Dodatkowo będzie można zidentyfikować klasy problemów obliczeniowych, które są najmniej odporne na kumulowanie się błędu podczas poszczególnych etapów przetwarzania oraz stworzyć wytyczne w jaki sposób pisać kod, tak aby w czasie przetwarzania powstawał możliwie najmniejszy błąd, wynikający z operacji zmiennoprzecinkowych.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl