wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 18°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr Karolina Bierowiec - Klinika Weterynaryjna SKWet: Ograniczenie zakażeń pooperacyjnych poprzez opracowanie i wdrożenie procedur opieki okołooperacyjnej u zwierząt domowych

Tomasz Wysocki,

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie procedur opieki okołooperacyjnej u zwierząt domowych, które będą możliwe do wykorzystania w każdym zakładzie leczniczym dla zwierząt przez lekarzy weterynarii i personel pomocniczy oraz przez opiekunów zwierząt pielęgnujących pacjentów w domu.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Dr Karolina Bierowiec

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Medycyny Weterynaryjnej

O firmie

Klinika Weterynaryjna SKWet prowadzi działalność we Wrocławiu od 2017 roku. W klinice wykonywane są zabiegi profilaktyczne i lecznicze u psów, kotów i zwierząt egzotycznych. Klinika wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt do diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, nowoczesną salę chirurgiczną, a także całodobowy szpital dla zwierząt egzotycznych, psów i kotów.

Ugruntowana pozycja na rynku usług weterynaryjnych, doskonała baza sprzętowa oraz duża liczba przyjmowanych pacjentów z różnymi schorzeniami, przyczyniła się do rozwoju współpracy z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W klinice SKWet absolwenci i studenci weterynarii oraz uczniowie techników weterynaryjnych odbywają praktyki i staże.

O projekcie

Zabiegi operacyjne to jedne z częściej wykonywanych usług w zakładach leczniczych dla zwierząt. Niestety są one obarczone ryzykiem powikłań, w tym zakażeń pooperacyjnych. U takich pacjentów czas rekonwalescencji ulega przedłużeniu, co wiąże się z dodatkowym cierpieniem zwierzęcia, niejednokrotnie znacznie wzrastają również koszty leczenia. Często tego typu komplikacje wynikają z zaniedbań po stronie personelu lub opiekuna zwierzęcia, dlatego będzie można dążyć do skutecznego ograniczenia tego problemu, kontrolując jego źródło. Realizacja projektu ma zapewnić lepszą opiekę okołooperacyjną zwierząt sprawowaną przez personel weterynaryjny i opiekunów.

Opracowanie i wdrożenie procedur postępowania w trakcie i po zabiegach operacyjnych ma ograniczyć zakażenia ran, co wymiernie wpłynie na długość rekonwalescencji pacjentów oraz ograniczy koszty leczenia. Zmniejszone zostanie również potencjalne zagrożenie epidemiologiczne.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Wspólne zainteresowania naukowca i przedsiębiorcy przyczyniły się do podjęcia współpracy i zawiązania partnerstwa na rzecz wypracowania nowych rozwiązań z zakresu opieki okołooperacyjnej zwierząt. Przedsiębiorca, dzięki współpracy z naukowcem, będzie mógł skorzystać z jego wiedzy i doświadczenia, a naukowiec pozyska materiał do badań naukowych.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl