wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 15°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr Jerzy Wiśniewski - Wrocławski Park Technologiczny: Poszerzenie oferty laboratoriów Wrocławskiego Parku Technologicznego poprzez opracowanie nowych metod analitycznych w zakresie proteomiki i metabolomiki

Tomasz Wysocki,

Wrocławski Park Technologiczny S.A. (WPT). WPT jest miejscem nastawionym na wspieranie firm w nim ulokowanych.

Reklama

Dr Jerzy Wiśniewski

Uniwersytet Medyczny  im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Oprócz podstawowych aktywności, tj. wynajmu powierzchni i udostępniania sprzętów technologicznych stanowiących wyposażenie laboratoriów, WPT realizuje również projekty badawczo-rozwojowe i świadczy usługi na zlecenie w kooperacji z firmami ulokowanymi na swoim terenie, a także udziela im wsparcia w postaci pomocy de minimis i pomocy publicznej. WPT jest również koordynatorem klastra NUTRIBIOMED.

Nowoczesna diagnostyka laboratoryjna, zgodnie z założeniami, powinna pozwalać na m.in. szybkie, małoinwazyjne, pewne i zarazem jak najwcześniejsze określenie stanu zdrowia pacjenta w celu zwiększenia jego szans na pełne wyleczenie. Na całym świecie prowadzone są zatem szeroko zakrojone badania nad nowymi biomarkerami stanów patologicznych. Bardzo dużo uwagi poświęca się markerom białkowym (proteomicznym) oraz markerom o niskich masach cząsteczkowych, czyli należącym do szerokiej grupy metabolitów.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie w laboratorium Wrocławskiego Parku Technologicznego metod przygotowania i analizy próbek z wykorzystaniem chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem masowym (LC-MS/MS),  w celu prowadzenia usługowych badań w zakresie proteomiki i metabolomiki.

Opracowanie nowych metod przygotowania próbek oraz ich analiza z wykorzystaniem najnowocześniejszych systemów pomiarowych LC-MS/MS w zakresie proteomiki oraz metabolomiki może pomóc w przyspieszeniu badań nad nowymi biomarkerami. Poszerzenie oferty analitycznej WPT o powyższe metody będzie sprzyjać zwiększeniu ich dostępności dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz we wrocławskim środowisku naukowym.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Wrocławski Park Technologiczny jest miejscem, które sprzyja łączeniu nauki i biznesu. Od kilku lat uczestniczyłem w organizowanych tam szkoleniach i konferencjach związanych nie tylko z tematem chromatografii cieczowej i spektrometrii mas, ale także transferu wiedzy i technologii z nauki do biznesu. Poznany podczas tych wydarzeń zespół zarządzający laboratoriami WPT, najnowocześniejsza aparatura naukowo-badawcza oraz możliwość kooperacji z przedsiębiorcami skłoniły mnie do realizacji Projektu wraz z WPT.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl