wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 14°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr inż. Urszula Warzyńska - Biuro projektowo-obliczeniowe KOMES : Opracowanie procedury i wytycznych do prowadzenia dynamicznych analiz hydraulicznych instralacji rurociągów przesyłowych cieczy

Tomasz Wysocki,

Przedmiotem projektu jest modelowanie zjawisk dynamicznych występujących w instalacjach rurociągów przesyłowych cieczy z wykorzystaniem metod numerycznych.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Dr inż. Urszula Warzyńska

Politechnika Wrocławska

 

O firmie

Biuro projektowo-obliczeniowe KOMES powstało w 2011 roku, jest czołowym dostawcą specjalistycznych usług inżynierskich dla przedsiębiorstw w Polsce i znacznego grona partnerów za granicą. W ciągu 6 lat działalności zrealizowano ok. 600 projektów komercyjnych. Komes Sp. z o.o. jako pierwsza firma w Polsce otrzymała certyfikat ISO 9001:2015 wydany przez DNV GL obejmujący zakresem obliczenia numeryczne oraz pomiary tensometryczne. Firma należy również do NAFEMS – światowej organizacji zrzeszającej firmy wykorzystujące Metodę Elementów Skończonych w praktyce. Firma specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów inżynierskich. Główne obszary działalności firmy to:

 O projekcie

Celem projektu jest opracowanie procedury oraz zbioru wytycznych do wykonywania kompleksowych obliczeń dynamicznych układów przesyłowych cieczy, ze szczególnym uwzględnieniem rurociągów przesyłowych ropy naftowej. Procedura obliczeniowa zostanie opracowana w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie inżynierskie do obliczeń przepływowych, natomiast wytyczne będą stanowić integralną całość procedury z uwzględnieniem zaleceń normowych.

Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie do własnej działalności firmy Komes innowacyjnej usługi w postaci wykonywania specjalistycznych obliczeń hydraulicznych instalacji rurociągowych w zakresie zjawisk związanych z przepływem nieustalonym cieczy. Dzięki powstałej w ramach projektu procedurze oraz wytycznych do prowadzenia obliczeń, firma Komes zwiększy swoją konkurencyjność w dziedzinie specjalistycznych obliczeń inżynierskich.

Posiadanie własnej procedury obliczeń do prowadzenia dynamicznych analiz hydraulicznych instalacji rurociągów przesyłowych cieczy będzie stanowiło know-how firmy oraz wpłynie pozytywnie na rozwój umiejętności i kompetencji kadry inżynierskiej przedsiębiorstwa.

Realizowane w ramach projektu zadania badawcze otwierają nowe możliwości w tworzeniu nowych treści programowych dla studentów uczelni technicznych. W wyniku stażu, możliwe będzie wprowadzenie do pracy dydaktycznej nowych metod dydaktycznych opartych na wiedzy praktycznej i rzeczywistych problemach inżynierskich.

Zagadnienia obliczeń inżynierskich instalacji przesyłowych stanowią szeroki obszar wiedzy specjalistycznej, na którą obecnie istnieje duże zapotrzebowanie wynikające z planów rozbudowy i modernizacji obecnych sieci przesyłowych ropy naftowej i gazu. Pojawia się zatem nowe pole rozwoju kompetencji absolwentów w kierunku obliczeń numerycznych zjawisk przepływowych w instalacjach rurociągowych.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Obecne zainteresowania naukowe dr inż. Urszuli Warzyńskiej obejmują zagadnienia dynamiki wielkogabarytowych instalacji sprężających oraz opis matematyczny zjawiska pulsacji ciśnienia w instalacjach przesyłu gazu. Pomysł podjęcia współpracy w ramach projektu jest naturalnym poszerzeniem obszaru badawczego na analizę zjawisk w rurociągach przesyłowych cieczy. Zagadnienia pulsacji ciśnienia i wydajności oraz uderzenia hydraulicznego nadal stanowią problemy inżynierskie, a ich rozwiązanie na polu prawidłowego opisu matematycznego stanowi ciekawe wyzwanie naukowo-badawcze.

Z kolei czynnikiem motywującym firmę Komes do podjęcia współpracy jest możliwość wdrożenia wyników projektu do własnej działalności poprzez zastosowanie opracowanej procedury i wytycznych do prowadzenia dynamicznych analiz hydraulicznych instalacji rurociągów przesyłowych cieczy zarówno na etapie wykonywania obliczeń, a także uwzględnienia zakresu wymaganych analiz już na etapie ofertowania zamówień.

Udział w projekcie może pozytywnie wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności i efektywności firmy poprzez wzrost wiedzy i kwalifikacji pracowników, a także know-how w zakresie kompleksowych analiz dynamicznych przepływu w instalacjach rurociągowych.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl