wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 27°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

dr inż. Tomasz Olszewski - Apeiron Catalysts: aktywność rutenowych katalizatorów metatezy olefin.

Znaczenie katalizy i katalizatorów we współczesnym świecie jest ogromne. Obecnie ponad 90% związków chemicznych wytwarzanych przemysłowo powstaje przy użyciu katalizatorów.

Reklama

dr inż. Tomasz Olszewski,

Politechnika Wrocław

Apeiron Catalysts Sp. z o.o.

O projekcie

Ocenia się, że potencjał wzrostu rynku katalizatorów będzie związany z katalizatorami metatezy. Wraz z pojawieniem się efektywnych katalizatorów tej transformacji, nabrała ona znaczenia jako ważne narzędzie w syntezie organicznej z dużym potencjałem do zastosowania w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym oraz przy produkcji materiałów zaawansowanych. Znaczenie zarówno naukowe jak i gospodarcze metatezy zostało uhonorowane w 2005 roku przyznaniem Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.

W celu wprowadzenia reakcji metatezy do praktyk przemysłowych konieczne jest m.in. zapewnienie klientów o możliwości terminowego dostarczania przez firmę katalizatorów tej transformacji w żądanych ilościach. Należy zauważyć, że katalizatory metatezy to skomplikowane związki chemiczne, których otrzymanie polega na przeprowadzeniu wieloetapowej sekwencji reakcji i połączeniu kilku kluczowych elementów budulcowych w jedną całość otrzymując finalny katalizator.

Przedmiotem projektu jest opracowanie optymalnych, ekonomicznie korzystnych oraz powtarzalnych procedur otrzymywania kluczowych elementów budulcowych rutenowych katalizatorów metatezy. Następnie otrzymane elementy budulcowe zostaną wykorzystane w syntezie wybranych katalizatorów. Dodatkowo aktywność otrzymanych katalizatorów zostanie przetestowana w modelowych reakcjach metatezy olefin w celu określenia potencjału tych katalizatorów do zastosowań w przemyśle.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl