wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 27°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr inż. Stanisław Miodoński - MPWiK: Analiza możliwości poprawy gospodarki energetycznej wrocławskiej oczyszczalni ścieków (WOŚ) poprzez wdrożenie procesu kofermentacji osadów ściekowych z wybranymi odpadami przemysłowymi

Tomasz Wysocki,

MPWiK S.A.. Podstawowym celem działalności Spółki jest realizowanie zadań własnych Gminy Wrocław z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Reklama

 

Dr inż. Stanisław Miodoński
Politechnika Wrocławska

 

Głównym celem projektu jest analiza „wolnych mocy przerobowych” węzła gospodarki osadowej na WOŚ oraz wykorzystanie ich w energetycznym zagospodarowaniu odpadów przemysłowych i/lub spożywczych z gminy Wrocław lub gmin sąsiednich. Analizie poddane zostaną również możliwe kanały dystrybucji oraz korzyści płynące z zagospodarowania dodatkowego strumienia odpadów w procesie fermentacji.

Podstawowym odbiorcą działań realizowanych w projekcie będzie MPWiK we Wrocławiu zyskując niezbędne dane do wdrożenia procesu kofermentacji w układzie technologicznym. W dłuższej perspektywie poprawie ulegnie również ilość energii odnawialnej powstałej na WOŚ a co za tym idzie niezależność energetyczna obiektu.

Wynikiem projektu będzie wytyczenie drogi do wdrożenia procesu kofermentacji we Wrocławiu. W przypadku pozytywnych i obiecujących wyników możliwe będą dalsze działania (realizowane już poza ramami projektu) mające na celu rzeczywiste uruchomienie kanałów dystrybucji odpadów przemysłowych oraz ich kofermentację w węźle gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Zawiązanie współpracy z MPWiK w zakresie procesu kofermentacji podyktowane było celami naukowymi oraz możliwości rozwoju naukowego w tym zakresie. Poza celami naukowymi znaczenie również miał fakt dostrzeżenia potencjalnych możliwości poprawy potencjału wytwarzania energii odnawialnej we Wrocławiu. Projekt Mozart okazał się być bardzo dobrą formułą do realizacji powyższych celów.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl