wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 34°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr inż. Piotr Kowalewski - Scanway: Opracowanie metodologii projektowania i badania precyzyjnych układów łożyskowych pracujących w warunkach złożonej kinematyki do pracy w środowisku kosmicznym

Tomasz Wysocki,

Celem projektu jest opracowanie metodologii, wytycznych oraz uzyskanie podstawowych charakterystyk tribologicznych do projektowania układów łożyskowych pracujących w warunkach przestrzeni kosmicznej. Celem projektu jest również opracowanie konstrukcji polimerowych łożysk ślizgowych do elementów ruchomych mikrosatelit typu CubeSat.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Dr inż. Piotr Kowalewski

Politechnika Wrocławska

O firmie

Scanway to polska firma, która dostarcza innowacyjne systemy optoelektroniczne do zastosowań w sektorze kosmicznym, energetyce i branży produkcyjnej. Systemy te umieszczane w satelitach, dronach oraz na liniach produkcyjnych, umożliwiają  obserwacje zdalne, kontrolę jakości, pomiary 3D i spektralne. Przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prowadzi prace nad polskim satelitą do obserwacji Ziemi ScanSAT, który ma trafić na orbitę w 2021 roku i współpracuje z podmiotami z Polski i Niemiec nad innymi projektami związanymi z optyką używaną w kosmosie.

Kosmos to jednak nie wszystko. Scanway komercjalizuje i przekuwa technologie kosmiczne na użyteczne i przynoszące zysk rozwiązania gotowe do zastosowania na Ziemi, w różnych sektorach przemysłu. Firma zajmuje się wdrażaniem innowacyjnych wizyjnych systemów pomiarowych do kontroli jakości, w tym także multi- oraz hiperspektralnych, które pozwalają na zbadanie składu chemicznego obiektu na odległość.

Scanway powstał w 2016 roku z inicjatywy młodych profesjonalistów działających w branży optycznej, mechatronicznej oraz pomiarowej. Wśród nich byli inżynierowie współpracujący m.in. z IWS Fraunhofer oraz autorzy projektu DREAM, w ramach którego została skonstruowana i wysłana w kosmos pierwsza polska wiertarka kosmiczna. Więcej o firmie: www.scanway.pl

O projekcie

Rozwój przemysłu i technologii kosmicznej powoduje że urządzenia pracujące w warunkach kosmicznych realizują coraz bardziej złożone funkcje. Elementy modułów kosmicznych i satelity realizują obecnie bardzo złożone kinematycznie ruchy, co wiąże się z koniecznością opracowywania kompleksowych układów łożyskowych i uszczelniających.

Ze względu na warunki kosmiczne tj. próżnia, ekstremalne zakresy temperatury, brak grawitacji i promieniowanie kosmiczne unika się stosowania środków smarnych. Wskazane jest zatem stosowanie materiałów samosmarujących jak tworzywa sztuczne. Wspomniane ekstremalne warunki oraz własności polimerów ślizgowych determinują stosowanie całkowicie innych rozwiązań konstrukcyjnych łożysk oraz uszczelnień od tych stosowanych w tradycyjnych maszynach eksploatowanych w warunkach ziemskich.

W ramach projektu analizie poddane zostaną stasowane obecnie w satelitach i lądownikach układy łożyskowe.

Zaproponowane materiały ślizgowe oraz konstrukcje urządzeń badawczych pozwolą w dalszym etapie na opracowywanie bardziej wydajnych i niezawodnych układów łożyskowych dla dowolnych konstrukcji pracujących w warunkach kosmicznych. Opracowane rozwiązania mogą zostać wykorzystane do powstania w przyszłości na terenie aglomeracji Wrocławskiej unikatowego laboratorium astro-tribologicznego. Jednostka taka była by unikatowa w skali kraju, co umocni pozycję Wrocławia jako miasta wiodącego we wspieraniu rozwoju technologii kosmicznych.

Firma Scanway jest jedną z wiodących firm na terenie Polski w obszarze technologii kosmicznych i realizuje obecnie projekt satelity obserwacyjnego ScanSAT.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Rozwój technologii i ogólnie przemysłu kosmicznego ma istotne znacznie dla rozwoju gospodarczego kraju jak i regionu. Stosowanie złożonych mechanicznie modułów kosmicznych i satelit wymaga doskonalenia układów łożyskowych stosowanych w tego typu urządzeniach. Firma Scanway jest liderem we wdrażaniu nowych technologii kosmicznych (proj. ScanSat).

Realizowany w ramach programu MOZART projekt pozwoli na opracowanie nowych układów łożyskowych przeznaczonych do pracy w przestrzeni kosmicznej. Będzie to możliwe poprzez zastosowanie nowych materiałów polimerowych oraz opracowanie nowoczesnych konstrukcji układów łożyskowych z uwzględnieniem warunków panujących w kosmosie.

W celu realizacji celu projektu niezbędny jest udział naukowca posiadającego duże doświadczenie w badaniu oraz konstruowaniu układów tribologicznych. Opracowanie konstrukcji urządzeń testujących układy łożyskowe wymaga zaangażowania osoby z doświadczeniem w tym zakresie. Dr inż. Piotr Kowalewski jest wieloletnim pracownikiem Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn i Tribologii Politechniki Wrocławskiej i posiada duże doświadczenie teoretycznie i praktyczne w zakresie konstruowania polimerowych łożysk ślizgowych oraz urządzeń do ich badania.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl