wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 17°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr inż. Małgorzata Żak - Firma Handlowo-Usługowa Golda: Ocena wpływu sposobu mocowania śrub transpedikularnych na trwałość połączenia implant - kość

Tomasz Wysocki,

Celem projektu jest ocena wpływu parametrów geometrycznych i sposobu osadzenia śruby transpedikularnej na trwałość połączenia implant – kość, wynikających z ich wzajemnej współpracy.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Dr inż. Małgorzata Żak

Politechnika Wrocławska

O projekcie

W organizmie człowieka kręgosłup spełnia funkcję zarówno podporową jak i związaną m.in. z zapewnieniem ruchomości osiowej. Jednak złożona budowa kręgosłupa sprzyja jednocześnie wysokiej podatności na czynniki generujące powstawanie urazów i uszkodzeń.Dolegliwości bólowe kręgosłupa wynikają w głównej mierze z choroby zwyrodnieniowej krążków międzykręgowych, niestabilności, złamań m.in. wynikających z osteoporozyczy też szybko postępujących zmian skoliotycznych kręgosłupa, głównie występujących wśród dzieci i młodzieży poniżej16 roku życia.

Najczęściej stosowaną metodą stabilizacji kręgosłupa związaną z jego urazami jest zabieg oparty na tylnej stabilizacji przeznasadowej polegający na wprowadzeniu śrub transpedikularnych oraz prętów i stworzeniu konstrukcji ramowej, prowadzącej docelowo do odtworzenia fizjologicznych krzywizn chorego kręgosłupa poprzez właściwe ustawienie kręgów.Jednak dobór najbardziej optymalnych warunków połączenia implantu (śruby transpedikularnej) z trzonem kręgu nie jest łatwy i jak wskazują wyniki badań często obarczony jestniepowodzeniem takiego zabiegu.

Wyniki badań pozwolą zmniejszyć ryzyko niepowodzeń zabiegów operacyjnych i poprawić skuteczność wykonywanych zabiegów operacyjnych zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, dla których wczesne wykrycie i leczenie wad kręgosłupa rzutuje na sprawność i funkcjonowanie w codziennym życiu dorosłym, jak również u osób starszych (zwłaszcza kobiet), u których problem osteoporozy rośnie i częstokroć w obecnych czasach jest uznawany za chorobę cywilizacyjną.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Do współpracy skłoniła nas chęć poprawy skuteczności wykonywania tego typu zabiegów i zmniejszenia ryzyka powikłań pooperacyjnych. Wsparcie uzyskane w ramach programu Mozart pomoże w optymalizacji połączenia implant – kość, które pomogą lekarzom dobierać odpowiednie rozwiązania do poszczególnych zabiegów operacyjnych, minimalizując wpływ warunków biomechanicznych kręgosłupa na elementy zastosowanego systemu stabilizacji.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl