wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 14°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr inż. Daniel Borowiak - EKOLOGIS: "Innowacyjny system pobierania próbek powietrza i gazów do analizy zanieczyszczeń środowiskowych ze zdalnym dostępem"

Kamil Eckhardt,

Firma EKOLOGIS Laboratorium Badań Środowiskowych s.c. prowadzi obsługę formalno-prawną w obszarze ochrony środowiska i świadczy certyfikowane usługi laboratoryjne związane ze środowiskiem pracy, emisją zanieczyszczeń i hałasu do środowiska oraz analizami fizykochemicznymi ścieków.

Reklama

dr inż. Daniel Borowiak

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Jednym z urządzeń wykorzystywanych w laboratoriach badań środowiskowych jest aspirator, który służy do pobierania próbek zanieczyszczonego powietrza i gazów do badań. Dostępne obecnie na rynku rozwiązania zmuszają laboratoria do zakupu oddzielnych aspiratorów do pobierania próbek powietrza przy niskiej prędkości przepływu powietrza i oddzielnego urządzenia pozwalającego na pracę przy wysokich prędkościach przepływu powietrza.

Celem projektu 

realizowanego w ramach programu Mozart jest opracowanie prototypu innowacyjnego urządzenia do pobierania próbek powietrza i gazów, pracującego w szerokim zakresie prędkości przepływu powietrza i gazów, obejmującym obecnie stosowane rozwiązania (możliwości dwóch oddzielnych urządzeń realizowane za pomocą jednego układu), pozwalającego na zdalne monitorowanie i sterowanie pracą urządzenia.

Innowacyjny aspirator będzie wykorzystywany przez firmę EKOLOGIS do wykonywania zleconych analiz zanieczyszczenia powietrza i pozwoli na obniżenie kosztów zakupu aspiratorów, zwiększy funkcjonalność samego urządzenia oraz ułatwi pracę operatorom w trakcie pobierania próbek powietrza i gazów w terenie. Gotowe urządzenie będzie również oferowane jako produkt komercyjny, zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym, co pozwoli firmie EKOLOGIS na dalszy rozwój i wzbogacenie swojej oferty.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Współpraca naukowca z firmą komercyjną niesie obopólne korzyści. Firma uzyskuje pomoc pracownika uczelni wyższej, posiadającego odpowiednią wiedzę i umiejętności potrzebne do realizacji innowacyjnego projektu. Bardzo często jest to taki zakres kompetencji, którym nie dysponują pracownicy zatrudnieni w firmie lub pracownicy o podobnych umiejętnościach w firmie zajmują się innymi zadaniami i nie posiadają odpowiedniej ilości czasu na realizację dodatkowych zadań.

Dla naukowca udział w projekcie realizowanym z firmą komercyjną jest swoistą próbą wykorzystania zdobytej dotychczas wiedzy do wykonania konkretnego zadania, w którym oprócz rozwiązania problemu konieczne jest również dostosowanie się do wymagań i ograniczeń rynkowych np. konieczność optymalizacji kosztów i czasu realizacji projektu. Współpraca naukowca z firmą wpisuje się w nową strategię funkcjonowania pracowników uczelni wyższych polegającą na intensyfikacji współpracy z firmami komercyjnymi w celu wykorzystania wiedzy i umiejętności do realizacji praktycznych zadań na rzecz podmiotów z otoczenia gospodarczego.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl