wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 26°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr inż. Bogusz Stępak – Wrocławski Park Technologiczny: Badania odporności światłowodów na promieniowanie kosmiczne z wykorzystaniem liniowego akceleratora elektronowego

Tomasz Wysocki,

Celem projektu jest opracowanie metody testowania odporności światłowodów (i innych urządzeń, w których medium transmisyjnym jest szkło krzemionkowe) na promieniowanie kosmiczne z wykorzystaniem liniowego akceleratora elektronowego (LINAC).

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Dr inż. Bogusz Stępak

Politechnika Wrocławska

Na przestrzeni ostatnich lat technologie kosmiczne stały się domeną nie tylko dużych agencji czy instytutów, ale także prywatnych firm, w tym start-upów, których powstaje coraz więcej m.in. w Polsce. Eksploracja kosmosu wymaga dostosowania technologii opracowywanych na Ziemi do trudnych warunków panujących w przestrzeni kosmicznej. Głównym czynnikiem negatywnie wpływającym na żywotność systemów telekomunikacyjnych i urządzeń pomiarowych opartych na światłowodach jest promieniowanie kosmiczne. Optyka światłowodowa odgrywa istotną rolę w komunikacji satelitarnej ze względu na niewielką masę, odporność na zakłócenia elektromagnetyczne oraz dużą przepustowość.

Jak pokazały dotychczasowe badania, komponenty światłowodowe są jednak wrażliwe na promieniowanie kosmiczne, które składa się głównie z wysokoenergetycznych protonów i cząstek alfa, a także elektronów, neutronów oraz promieniowania gamma. Promieniowanie to powoduje modyfikacje w strukturze szkła, co skutkuje wzrostem tłumienności włókien i w konsekwencji trwałym uszkodzeniem urządzenia. W związku z tym określenie trwałości systemów telekomunikacyjnych, czujników czy żyroskopów opartych na światłowodach w warunkach kosmicznych jest zadaniem kluczowym.

O projekcie

Akcelerator jest unikatowym w skali kraju urządzeniem pozwalającym na generowanie promieniowania gamma i elektronowego o energiach do 9 MeV.

W wyniku współpracy zostanie opracowana nowa usługa/metodyka w zakresie prognozy stopnia degradacji w warunkach kosmicznych istniejących i nowych typów włókien światłowodowych. Odbiorcami usług będą przedsiębiorstwa oraz grupy badawcze, które wykazują potrzebę testowania swoich produktów w warunkach promieniowania kosmicznego.

Projekt stworzy możliwość realizacji prac dyplomowych na Politechnice Wrocławskiej w zakresie analizy światłowodów poddanych przyspieszonym testom odporności na promieniowanie kosmiczne. Badania będą stymulowały również rozwój nowych kierunków badawczych na Politechnice Wrocławskiej. Projekt ma być także punktem wyjścia do dalszych wspólnych prac badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach potencjalnych projektów w programach krajowych i międzynarodowych.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Wrocławski Park Technologiczny (WPT) to przedsiębiorstwo otwarte na innowacyjne rozwiązania, łączące biznes i naukę z zaawansowanymi technologiami. WPT to miejsce działalności ponad 200 firm z sektora nowych technologii. Przedsiębiorstwo wyposażone jest w światowej klasy aparaturę oraz unikatowy w skali kraju Zakład Doświadczalny, w tym liniowy akcelerator elektronowy, który jest niezbędny do realizacji projektu.

Jest to miejsce idealne do realizacji prac badawczo-rozwojowych. Projekt jest niezwykle ciekawy naukowo, co może zaowocować publikacjami i wspólnymi projektami naukowymi, ale też może przenieść wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa w postaci nowych usług. Obie strony mogę czerpać korzyści ze współpracy dzięki synergii kompetencji oraz zasobów aparaturowych.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl