wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 30°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr hab. prof. UWr. Leszek Kwieciński - DOZAMEL Sp. z o.o.: Kierunki rozwoju usług świadczonych przez Dozamel sp. z o.o. jako podmiot zarządzający Wrocławskim Parkiem Przemysłowym wobec firm-lokatorów. Scenariusze dla kreowania innowacyjnych obszarów współpracy intra- i interorganizacyjnych

Tomasz Wysocki,

DOZAMEL Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem usługowym, realizującym swoją działalność w zakresie kompleksowego zarządzania nieruchomościami przemysłowymi, tj. wynajmu powierzchni produkcyjnych, magazynowych i biurowych, wynajmu, obsługi oraz serwisu maszyn i urządzeń dźwignicowych, obsługi sieci i instalacji energetycznych.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Dr hab. prof. UWr. Leszek Kwieciński

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych

O firmie

Dozamel jest dostawcą czynników energetycznych, posiadającym koncesje na przesyłanie, dystrybucję, wytwarzanie i obrót czynnikami energetycznymi.

DOZAMEL sp. z o.o. świadczy uporządkowany pakiet usług przemysłowych i pozaprzemysłowych, które oferuje zarówno firmom działającym na obszarze WPP, jak kontrahentom spoza Parku, w tym także z zagranicy. Na pełną, kompleksową ofertę świadczonych przez DOZAMEL usług składają się zarówno usługi standardowe takie jak: wynajem hal produkcyjnych, biurowych i magazynowych, dostawa wszelkiego rodzaju mediów technicznych, jak również złożone i specjalistyczne usługi serwisowe (transport specjalistyczny i ponadnormatywny drogowy i kolejowy, remonty i przeprowadzki maszyn i urządzeń, usługi budowlane, magazynowe, usługi w zakresie odzieży roboczej, bhp itd).

O projekcie

Głównym celem projektu jest zidentyfikowanie wskaźników w odniesieniu do:

Pozwoli to po pierwsze uaktualnić i uszczegółowić wiedzę o zasobach posiadanych przez spółkę Dozamel sp. z o.o., która zarządza WPP, a po drugie doprecyzować, zaproponować właściwą (szytą na miarę) oraz aktualną ofertę usług, opartych na rzeczywistych potrzebach film lokatorów WPP. Ponadto realizacja projektu pozwoli na zbudowanie narzędzi analitycznych dla zarządzających parkami przemysłowymi (choć nie tylko tego typu instytucjami) i przedstawienia jej zarówno na branżowym forum, tj. Krajowego Stowarzyszenia Parków Przemysłowych i Technologicznych (www.forumparkow.pl) oraz wobec podmiotu nadzorującego tego typu instytucje w skali kraju, czyli Agencji Rozwoju Przemysłu SA.

Pozyskane wyniki badań i kompetencje pozwolą na rozbudowanie treści merytorycznych prowadzonych przez naukowca przedmiotów, jak np. Przedsiębiorczość akademicka. Pozwoli to także na nawiązanie współpracy między Uczelnią a WPP np. w zakresie praktyk, staży i innej aktywności studentów, doktorantów czy pracowników uczelni.

W wyniku realizacji projektu będzie również możliwe zidentyfikowanie potencjalnych tematów dla przyszłych projektów naukowych i wdrożeniowych.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Motywacją do podjęcia współpracy były wcześniejsze badania naukowca w obszarze zarządzania instytucjami otoczenia biznesu, w tym głównie parkami technologicznymi. W wyniku tych badań zidentyfikowano lukę badawczą w zakresie funkcjonowania parków przemysłowych i ich miejsca w regionalnych oraz lokalnych systemach innowacji i przedsiębiorczości. Ponadto realizacja projektu jest efektem wcześniejszej współpracy między naukowcem a przedstawicielami Dozamelu, w wyniku której zidentyfikowano możliwość przeprowadzenia badań firm-lokatorów, które to następnie pozwolą określić aktualne i przyszłe potrzeby tych podmiotów, a w efekcie posłużą firmie Dozamel do skuteczniejszego i efektywniejszego świadczenia usług wobec firm-lokatorów.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl