wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 14°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr hab. Michał Jacuński - Komunikacja Plus: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez transfer wiedzy w zakresie wielopłaszczyznowej analizy sieciowej relacji społecznych i rynkowych w internecie metodą social network analysis (SNA).

Tomasz Wysocki,

Komunikacja Plus. Agencja doradczo-usługowa w obszarze public relations. Zakres usług obejmuje doradztwo, analizy, plany i strategie dla klientów w obszarach: analizy medialne, personal branding, PR produktu, komunikacja kryzysowa, social media, ePR, custom publishing, CSR, public affairs, event, media relations.

Reklama

 

Dr hab. Michał Jacuński
Uniwersytet Wrocławski

Projekt zakłada włączenie metod badawczych do świadczonych przez przedsiębiorcę szeroko rozumianych usług komunikacyjnych. W obszarze współpracy z firmą Komunikacja Plus analiza sieciowa (SNA) znajdzie zastosowanie w ocenie i monitorowaniu m. in. aktywności liderów opinii w sieci internetowej, w szczególności ich potencjału w zakresie oddziaływania na inne osoby i podmioty w mediach społecznościowych (tzw. social impact).

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę kompetencji zarówno organizacji, jak i jej pracowników. Wyniki projektu zostaną wdrożone m.in. jako nowa usługa przedsiębiorstwa. Ponadto poszerzona zostanie oferta firmy w zakresie prowadzenia badań wstępnych (diagnostycznych), na podstawie których Komunikacja Plus będzie mogła przygotowywać właściwe, precyzyjnie dostosowane oferty dla swoich klientów w zakresie działań prowadzonych w sieci internetowej.

Realizacja projektu poszerzy wiedzę praktyczną naukowca i rozumienie potrzeb sektora aktywności gospodarczej. W środowisku macierzystym uczonego współpraca będzie miała wpływ na metody dydaktyczne i treści programowe przedmiotów poprzez włączenie do nich elementów praktycznych oraz pracę w oparciu o analizę studium przypadku (case study). Dodatkowo partnerstwo wpisuje się w rozwój i doskonalenie zarówno kompetencji absolwentów, jak i kadry naukowej w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Do współpracy skłoniła przedsiębiorstwo świadomość rosnących, coraz bardziej wyspecjalizowanych potrzeb diagnostycznych oraz informacyjnych klientów oraz konieczność wykorzystania warsztatu naukowego do lepszego rozumienia zachodzących w sieci internetowej zmian w obszarze komunikacji - w tym powstawania, dynamiki i trwałości relacji pomiędzy jednostkami oraz grupami (a ta staje się dla wielu firm ważnym elementem w budowaniu strategii komunikacji).

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl