wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 27°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr hab. inż. Krzysztof Czajka - KGHM CUPRUM Spółka z o.o.: Centrum Badawczo-Rozwojowe Opracowanie koncepcji i budowa antysmogowego filtra kominowego

Tomasz Wysocki,

KGHM CUPRUM Spółka z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe jest członkiem grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W obecnej formie Spółka jest w 100 proc. własnością KGHM Polska Miedź S.A. 9 stycznia 2009 roku Minister Gospodarki nadał Spółce status centrum badawczo-rozwojowego.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Dr hab. inż. Krzysztof Czajka

Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny

O firmie

Spółka skupia się na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie szeroko pojętych nauk przyrodniczych i technicznych, jak również na ciągłym pogłębianiu obecnego stanu wiedzy z obszaru górnictwa i geoinżynierii, w tym innowacyjnych technologii górniczych.

Jako lider w branży badawczej wspiera firmy działające w przemyśle surowcowym w realizacji ich strategii w zakresie poszerzania bazy surowcowej, dywersyfikacji działalności oraz kreowaniu rozwoju i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Zespół KGHM CUPRUM świadczy prace w obszarze górnictwa i geoinżynierii, ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa górniczego, nowoczesnych metod przeróbki rud miedzi, źródeł i technologii przetwarzania.

W każdym roku firma realizuje kilkaset projektów, w tym wiele o charakterze biznesowych innowacji. Spółka posiada zespół wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży wydobywczej, specjalistyczne uprawnienia oraz umiejętności umożliwiające świadczenie usług na najwyższym poziomie.

O projekcie

Przedmiotem projektu jest opracowanie koncepcji i budowa filtra umożliwiającego jednoczesne ograniczenie emisji pyłów oraz zanieczyszczeń gazowych powstających w wyniku spalania paliw stałych w kotłach centralnego ogrzewania. Opracowywany filtr ma być skutecznym narzędziem do walki ze smogiem i alternatywną dla znacznie kosztowniejszej wymiany kotłów C.O. starej generacji, potocznie zwanych „kopciuchami”.

Urządzenie charakteryzować ma się prostotą obsługi i montażu. Rozważane będą dwie możliwości instalacji filtra, pierwsza, wymagająca ingerencji w system kominowy i wymuszająca oczyszczanie spalin „ciepłych”, oraz druga, bez ingerencji w system kominowy, zakładająca montaż filtra na szczycie komina i oczyszczanie spalin „zimnych”.

Analizie poddane zostaną różne koncepcje budowy filtra, zakładające m.in.:

W związku z powyższym, celem projektu jest opracowanie koncepcji i stworzenie produktu, który zasadniczo wpłynie na poprawę jakości środowiska miejskiego poprzez ograniczenie smogu. Skutki stosowania kominowych filtrów antysmogowych będą widoczne przede wszystkim w czasie okresu grzewczego, który w zależności od warunków atmosferycznych, dla Wrocławia, może wynosić nawet 230 dni w ciągu roku.

Proponowane rozwiązanie wpisuje się w obecne działania realizowane m.in. przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach tak zwanej „Uchwały antysmogowej” czy przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach program „Czyste powietrze”.

Odbiorcami projektu są zarówno osoby fizyczne, zamieszkujące gospodarstwa domowe ogrzewane kotłami na paliwo stałe, jak i właściciele przemysłowych instalacji centralnego ogrzewania, w tym kotłowni/ciepłowni lokalnych i osiedlowych.

Nadto, zainteresowanie opracowywanym produktem mogą wykazywać także jednostki samorządu terytorialnego, które w świetle poprawki artykułu 96 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, do pewnego stopnia, zostały zobligowane do zapewnienia odpowiedniego stanu powietrza.

W dalszej kolejności beneficjentami rozwoju kominowych filtrów antysmogowych będą: KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe, które umocni swoją rozpoznawalność i renomę na rynku energetycznym oraz lokalni przedsiębiorcy, którzy podejmą się montażu i konserwacji tychże produktów.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Podjęta współpraca jest podyktowana troską o stan powietrza we Wrocławiu i wpisuje się w działania, które mają zwiększyć rozpoznawalność KGHM Cuprum poza sektorem górnictwa i wydobycia surowców.

Projekt filtra antysmogowego jest poniekąd kontynuacją wcześniejszych działań przedsiębiorcy z zakresu:

Wiedza i doświadczenia zdobyte w ramach realizacji niniejszego projektu powinny skutkować bezpośrednim rozwojem Zakładu Technologii Energetycznych KGHM Cuprum oraz ściślejszą współpracą przedsiębiorcy z Wydziałem Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej.

Nadto zostaną one przedyskutowane ze studentami Wydziału Mechaniczno-Energetycznego w czasie prowadzonych przez naukowca zajęć dydaktycznych i mogą stanowić przedmiot realizowanych w przyszłości prac inżynierskich i/lub magisterskich.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl