wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 27°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr hab. inż. Izabela Polowczyk - NanoPure Sp. z o.o.: Analiza wpływu dodatków antykorozyjnych POLYCOR na właściwości powłok ochronnych

Tomasz Wysocki,

Spółka NanoPure Sp. z o.o. swoją działalność rozpoczęła w 2016 r. Celem Spółki jest rozwój najnowszych technologii wytwarzania zaawansowanych materiałów i produktów.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Dr hab. inż. Izabela Polowczyk

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

O firmie

Firma zajmuje się wytwarzaniem:

Podstawowym produktem firmy jest rodzina pigmentów POLYCOR. Są to oparte o polimery przewodzące, nowoczesne pigmenty antykorozyjne, skutecznością przewyższające aktualnie stosowane na rynku rozwiązania. Oprócz tego są całkowicie neutralne dla środowiska naturalnego, co oznacza, że w przeciwieństwie do najpopularniejszych obecnie rozwiązań ich użytkowanie nie spotyka się z ograniczeniami prawnymi.

Dodatkowo, ze względu na bardzo wysoką skuteczność, można zastosować ich wielokrotnie mniej niż obecnie stosowanych pigmentów przy zachowaniu co najmniej takiej samej skuteczności oraz poprawiając właściwości mechaniczne systemu malarskiego (mniejsza ilość cząstek stałych).

Docelową grupa odbiorców produktów Spółki są przede wszystkim uczestnicy rynku powłok antykorozyjnych, w tym producenci farb i lakierów jak również dystrybutorzy surowców i dodatków dla przemysłu farbiarskiego.

O projekcie

Spółka NanoPure realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt. ,,Opracowanie formulacji i technologii syntezy przemysłowej polimerowego, przyjaznego dla środowiska pigmentu antykorozyjnego o zwiększonej skuteczności do zastosowania w organicznych powłokach ochronnych”.

Projekt jest już w fazie prac rozwojowych, w ramach których powstaje pilotażowa linia produkcyjna do syntezy pigmentów antykorozyjnych na bazie polimerów przewodzących.

W wyniku realizacji projektu oraz w związku z planami komercjalizacji produktów projektu pojawiła się potrzeba rozwinięcia zagadnień technologicznych z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w zakresie tworzenia, charakteryzacji i modyfikacji emulsji, zagadnień związanych z współoddziaływaniem pigmentu ze spoiwem, relacjami ze stosowanymi w farbach dodatkami powłokotwórczymi, modyfikatorami reologii oraz promotorami adhezji.

Celem projektu jest określenie współzależności i współoddziaływania pigmentów produkowanych przez spółkę z substancjami stosowanymi w formulacjach farb antykorozyjnych.

Rozwój tej wiedzy pozwoli spółce oferować bardziej kompleksową usługę, nie tylko dostawy samego pigmentu, ale również doradztwa oraz współformułowania nowych kompozycji dla klienta z użyciem POLYCOR. Przyczyni się to do większego rozpowszechnienia pigmentów POLYCOR i szybszej ich adaptacji w środowisku produkcyjnym klientów a w konsekwencji do zwiększenia strumienia przychodów spółki.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Oczekiwaniem producentów na rynku farb i lakierów jest holistyczne podejście dostawcy surowców i nadstawienie na rozwiązanie problemów klienta, zatem NanoPure chcąc dostarczać dodatki antykorozyjne POLYCOR do produkcji nowoczesnych powłok ochronnych musi rozwinąć kompetencje w zakresie określenia jaki wpływ na różne typy powłok ma zastosowanie w nich produktu POLYCOR.

Do tej pory spółka skupiała się na skuteczności działania antykorozyjnego powłoki z dodatkiem POLYCOR, a teraz spółka planuje przeprowadzanie projektu, który określi współzależności i współoddziaływania pigmentów produkowanych przez Spółkę z substancjami stosowanymi w formulacjach farb antykorozyjnych.

Pojawiła się w związku z tym potrzeba rozwinięcia zagadnień technologicznych z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w zakresie tworzenia, charakteryzacji i modyfikacji układów zdyspergowanych.

Taką wiedzę i doświadczenie posiada dr hab. inż. Izabela Polowczyk. Współpraca z NanoPure pozwoli na zaznajomienie naukowca z rzeczywistymi problemami preparatyki farb i lakierów w przedsiębiorstwach opracowujących i produkujących ochronne preparaty antykorozyjne.

Doświadczenie naukowca w zakresie współpracy z firmą Selena Labs dotyczącej wytwarzania produktów chemii budowlanej, podpowiada, że taka współpraca jest chętnie kontynuowana przez firmę, również po zakończeniu projektu a swego rodzaju łącznikiem pomiędzy uczelnią i firmą są studenci realizujący praktyki i powiązane z nimi tematycznie prace dyplomowe, zarówno inżynierskie, jak i magisterskie.

Wspólny projekt dr hab. inż. Izabelą Polowczyk z firmą NanoPure pozwoli nie tylko podnieść kompetencje naukowca, ale przyczyni się również do nawiązania współpracy uczelni z firmą na wielu płaszczyznach, m.in. w zakresie organizacji praktyk dla studentów, realizacji prac dyplomowych, zatrudniania absolwentów Wydziału Chemicznego, czy prac zleconych.

Owocna współpraca pomiędzy spółką i naukowcem z pewnością pozwoli na przygotowanie w przyszłości kolejnych wniosków na wspólne projekty badawcze.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl