wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 31°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr hab. inż. Artur Kierzkowski, prof. PWr – LOTNICZY DWORZEC TOWAROWY WROCŁAW SP. Z O.O.: Analiza i ocena funkcjonowania terminalu towarowego Lotniczego Dworca Towarowego. Opracowanie koncepcji dostosowania terminalu towarowego na potrzeby obsługi towarowych statków powietrznych. Opracowanie modelu symulacyjnego funkcjonowania terminalu towarowego Lotniczego Dworca Towarowego.

Tomasz Wysocki,

W pierwszym etapie stażu zrealizowane będą zagadnienia związane z analizą funkcjonowania terminalu towarowego Lotniczego Dworca Towarowego Wrocław.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Dr hab. inż. Artur Kierzkowski, prof. PWr,

Politechnika Wrocławska

O firmie

LOTNICZY DWORZEC TOWAROWY WROCŁAW SP. Z O.O. działa na terenie Portu Lotniczego we Wrocławiu od 1 czerwca 1999 roku. Celem firmy jest stworzenie na terenie Portu Lotniczego we Wrocławiu jak najlepszych warunków do funkcjonowania i rozwoju kompleksowych usług logistycznych związanych z lotniczym i drogowym transportem towarów. Firma jest właścicielem nowoczesnego terminalu towarowego położonego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław Strachowice.

Bardzo dobra lokalizacja w centrum aktywnego ekonomicznie regionu, w bliskim sąsiedztwie autostrady A-4 oraz drogi nr 3 (Wrocław – Zielona Góra – Świnoujście), a także połączenie z infrastrukturą lotniska czynią nasz obiekt atrakcyjnym miejscem dla obecnych i przyszłych partnerów.

Podstawowym profilem działalności LDT Wrocław jest wynajem powierzchni biurowych i magazynowych oraz kompleksowa obsługa towarowego ruchu lotniczego na terenie lotniska we Wrocławiu. Ponadto firma oferuje również usługi magazynowe związane z prowadzonym magazynem celnym, składem celnym oraz magazynem krajowym. Wspólnie z naszymi partnerami kompleksowo obsługujemy transport drogowy, lotniczy i morski.

O projekcie

W szczególności analizie poddane zostaną:

Po przeprowadzonej analizie wszystkich wyżej wymienionych procesów zachodzących w Lotniczym Dworcu Towarowym Wrocław przeprowadzona zostanie ocena funkcjonowania terminalu towarowego. Analiza przeprowadzona zostanie z przyjętymi kryteriami:

Na podstawie zgromadzonych danych opracowana zostanie koncepcja dostosowania terminalu towarowego na potrzeby obsługi towarowych statków powietrznych. Koncepcja ta poparta będzie opracowanym modelem symulacyjnym funkcjonowania terminalu towarowego dla którego danymi wejściowymi będą zmienne wyznaczone w trakcie prowadzonej wcześniej analizy. Z wykorzystaniem modelu symulacyjnego możliwe będzie wyznaczenie wielkości operacyjnych terminalu towarowego przy obecnym wyposażeniu.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Projekt stażowy daje możliwość wykorzystania teoretycznej wiedzy naukowca w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Naukowiec może zweryfikować działanie teoretycznych modeli na rzeczywistym obiekcie, czyli przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo otrzymuje wiedzę dzięki której możliwa jest poprawa funkcjonowania przedsiębiorstwa w rozpatrywanym obszarze.  

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl