wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 27°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr hab. Antoni Szumny - Solinex: Badania nad chemicznymi środkami odstraszającymi dziko żyjące zwierzęta, głównie dziki i kuny, od miejsc użytkowanych i zamieszkałych przez ludzi, celem wdrożenia ich do oferty firmy SOLINEX

Tomasz Wysocki,

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie w warunkach rzeczywistych innowacyjnych środków chemicznych, mogących odstraszać dziko żyjące zwierzęta, głównie dziki i kuny, od miejsc użytkowanych i zamieszkałych przez ludzi.

Reklama

Dr hab. Antoni Szumny

Uniwersytet Przyrodniczy  we Wrocławiu

Solinex – Tępienie Szkodników Halina Kuzynowska.

Obecnie dostępny jest na rynku wachlarz produktów,  które w założeniu posiadają aktywność repelenta w stosunku do zwierząt dzikich. Z doświadczeń praktycznych wynika jednak, że są to środki słabo skuteczne bądź o krótkim okresie działania. W ramach  projektu, wspólnie z ekspertem z Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prowadzona będzie analiza składu chemicznego i skuteczności obecnych na rynku preparatów odstraszających zwierzęta dzikie. Przebadane zostaną również – pod kątem lotnych związków zapachowych – odstraszające dziki i kuny odchody drapieżników, pozyskane w tym celu z Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego.

Odbędą się także testy nowych, o przedłużonym czasie działania, formulacji znanych już związków chemicznych o charakterze repelenta. Efektem końcowym będzie opracowanie nowych formulacji środków odstraszających zwierzęta dzikie, jak również przedstawienie rozwiązania technologicznego produktu, mogącego potencjalnie wejść do zastosowania przez firmę Solinex. Współpracujący w projekcie partnerstwa ekspert Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wzbogaci się o wiedzę i praktyczne doświadczenia analityczne z dziedziny lotnych zapachowych substancji odstraszających.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Do wzajemnej współpracy skłoniły zainteresowania badawcze oraz prowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym prace, zbieżne z zapotrzebowaniem i problemami firmy Solinex.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl