wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 15°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr Barbara Mróz-Gorgoń - ZOO Wrocław: Wdrażanie innowacji marketingowych i komunikacyjnych w działaniach wrocławskiego zoo –opracowanie strategii zwiększenia efektywności działań rozwojowych w zakresie zarządzania i edukacji ekologicznej społeczeństwa

Tomasz Wysocki,

Wrocławskie zoo to jedna z najczęściej odwiedzanych atrakcji przez turystów na Dolnym Śląsku, a nawet i w Polsce. Rocznie to blisko 2 mln zwiedzających.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Doktor Barbara Mróz-Gorgoń

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

O firmie

ZOO Wrocław to najstarszy ogród zoologiczny w Polsce, otwarty w 1865 r.

Posiada najbogatszą kolekcję zwierząt - mieszka tu ponad 12 000 osobników reprezentujących ponad 1 100 gatunków! Wśród nich znajdują się bardzo rzadkie, zagrożone wyginięciem okapi, nosorożce indyjskie, oryksy szablorogie czy kanczyle filipińskie.

Jedną z funkcji naszego obiektu jest hodowanie tych gatunków, które wyginęłyby bez podjęcia ochrony metodą ex situ (czyli poza miejscem naturalnego występowania).

Ogród można zwiedzać przez cały rok. Poza wybiegami zewnętrznymi znajduje się tu 9 pawilonów (Ptaszarnia, Małpiarnia, czy Madagaskar) oraz jedyne w Polsce oceanarium „Afrykarium”, które prezentuje ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym Czarnego Lądu. Terrarium posiada jedną z największych kolekcji gadów i płazów w Europie.

ZOO Wrocław prowadzi dla grup zajęcia edukacyjne, które pozwolą pogłębić wiedzę o zwierzętach, organizuje pokazowe karmienia zwierząt, sobotnie spotkania z edukatorami.

ZOO Wrocław jest członkiem prestiżowych organizacji jak WAZA - Światowego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, EAZA -  Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów oraz ISIS  - Międzynarodowego Systemu Identyfikacji o Gatunkach. W praktyce oznacza to, że ogród realizuje misje ochroniarskie i edukacyjne, a prowadząc zoo kieruje się etycznym zasadami pozyskiwania i hodowli zwierząt.

O projekcie

Obserwacja rynku, jak i wyniki wielu badań publikowanych w renomowanych czasopismach z zakresu zarządzania, pozwalają na postawienie tezy, iż jedynym źródłem trwałej przewagi przedsiębiorstwa jest jej zdolność adaptacyjna, a skuteczne zarządzanie musi być prowadzone w sposób dynamiczny w oparciu o przemyślaną strategię marketingową, co ukazuje jak istotne jest stworzenie tego dokumentu.

Przedmiotem projektu i stażu Naukowca będzie opracowanie formalnej długoterminowej strategii (marketingowej i komunikacyjnej) wrocławskiego zoo zwiększającej zarówno ilość zwiedzających (poprzez działania brandingowe) oraz wpływającej na poziom zatrudnienia jednostki (employer branding) jak i budowy świadomości ekologicznej (w oparciu o koncepcję marketingu społecznego wśród mieszkańców miasta Wrocławia, a także firm z terenu aglomeracji wrocławskiej – poprzez wykorzystanie modelu biznesowego odpowiedzialności społecznej - CSR -Corporate social Responsibility).

Cele i efekty projektu:

Celem projektu jest przygotowanie, w oparciu o analizy otoczenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego (przy wykorzystaniu instrumentarium z zakresu nauk zarządzania) dokumentu strategii marketingowej i komunikacyjnej oraz zwiększenie efektywności działań wrocławskiego zoo podejmowanych w obszarze rozwoju oferty i komunikacji marketingowej jednostki, w tym innowacyjnych rozwiązań brandingowych oraz employer brandingowych, co wzmocni wizerunek zoo i wartość jego marki. Celem projektu jest również transfer wiedzy praktycznej na podłoże uczelni o profilu ekonomicznym i przyrodniczym (z uwagi na charakter jednostki).

Realizacja projektu stanowi ciekawe wyzwanie dla naukowca, którego obszar zainteresowań skupiony jest wokół budowy wartości marki, brandingu i strategii przedsiębiorstwa zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl