Świadczenia 500+. Wnioski do 31 października

Aby zachować ciągłość wypłaty 500+ osoby, które pobierają świadczenie, muszą złożyć wniosek. Wniosek należy złożyć od 1 sierpnia do 31 października. We Wrocławiu świadczenie 500+ przyznane jest 32. tys. rodzin (dla 41 tys. dzieci).


Od 1 sierpnia 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski na nowy okres świadczeniowy w związku z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”. Do 27 sierpnia 2018 r. pracownicy Działu Świadczeń MOPS przyjęli 54829 wniosków o świadczenie „500+ i „Dobry Start 300 dla ucznia”, a także 6295 wniosków na pozostałe świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Stan kolejek w ośrodku jest monitorowany na bieżąco. W razie potrzeby urzędnicy wzmacniani są kadrowo przez Biuro Obsługi Klienta wszystkimi pracownikami działu. Obecnie wnioski są przyjmowane przez 40 pracowników. 

Gdzie złożyć wniosek

Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostaną bez zmian. W dalszym ciągu będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmieni się również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych). 

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., można składać od 1 sierpnia 2017 r. Dotyczy to wniosków składanych osobiście lub listownie, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną.

We Wrocławiu wnioski przyjmowane są przy ul. Namysłowskej 8, w Biurze Obsługi Klienta Działu Świadczeń MOPS w budynku Centrum Biznesu GRAFIT (parter budynku) przy Wzgórzu Słowiańskim – ul. Namysłowska 8.  Dojazd liniami tramwajowymi 0L, 0P, 1, 6, 8, 11, 23.

Wypełniony kompletnie wniosek można także złożyć w pozostałych punktach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: przy ulicy Hubskiej 30/32, Strzegomskiej 6 (główna siedziba MOPS) oraz w siedzibach Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej:

 • ZTPS 1 ul. Braniborska 6/8
 • ZTPS 2 ul. Średzka 42
 • ZTPS 3 ul. Nowowiejska 102
 • ZTPS 4 ul. Oficerska 9A
 • ZTPS 5 ul. Kniaziewicza 29
 • ZTPS 6 ul. Hubska 30/32
 • ZTPS 7 Pl. Św. Macieja 4


Wnioski te będą przyjęte i przekazane do weryfikacji do Działu Świadczeń na ul. Namysłowską 8. 

Bez kolejki – elektronicznie

Wniosku nie trzeba składać bezpośrednio w MOPS-ie.Można to zrobić także przez internet, bez potrzeby osobistej wizyty w urzędzie:

 • przez bankowość elektroniczną, 
 • przez ministerialną platformę internetową Emp@tia, przez PUE ZUS, 
 • przez ePUAP. 

Elektroniczny sposób składania wniosku jest najszybszy, a zarazem najwygodniejszy. Aby wypełnić i wysłać wniosek przez bankowość elektroniczną należy zalogować się na stronie swojego banku i wybrać zakładkę do wypełniania wniosków programu 500+.
Wypełniony wniosek można także wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław.

Instrukcje wypełniania wniosku:

Gdy złożysz wniosek do 31 sierpnia

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.

Gdy złożysz wniosek od 1 do 31 września

Ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

Gdy złożysz wniosek od 1 do 31 października

Ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

Gdy złożysz wniosek po 31 października

 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,
 • wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

WAŻNE:

Zarówno w przypadku świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych jak i wychowawczych na pierwsze dziecko (500+) od nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody z 2016 roku.

Aby przyspieszyć rozpatrzenia wniosków należy mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2016 roku: wszystkie PIT-y od pracodawców z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2016 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2016 lub 2017 roku, umowy zlecenia za 2016 i 2017 rok, umowy o pracę zawarte w 2016 i 2017 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2017 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od 5 lutego – zaświadczenie  o dochodzie netto za marzec).

Jeżeli ktoś z członków rodziny prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu lub karty do wniosku musi dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego  za 2016 rok zawierające informacje o:

 • formie opłaconego podatku,
 • wysokości przychodu,
 • stawce podatku,
 •  wysokości opłaconego podatku.

Czytaj również

Zgłoś uwagę