4 kwietnia - nowy objazd wiaduktu na ul. Starogroblowej

W związku z mającą się rozpocząć przebudową ulicy Starogroblowej w nocy 4 kwietnia 2015 r. planowane jest wdrożenie organizacji ruchu zastępczego. Pierwotnie zmiany miały zostać wprowadzone z 27 na 28 marca, ale zostały o tydzień przełożone.


Od 4 kwietnia przejazd pod linią kolejową w obu kierunkach ma być zorganizowany po tymczasowej jezdni zbudowanej pod północnym przęsłem nowego wiaduktu kolejowego (przęsło po prawej stronie jadąc od ul. Długiej). Istniejący przejazd pod wiaduktem i objazd zorganizowany dla południowej jezdni (aut jadących od Popowic) zostają zamknięte.  

Zgłoś uwagę