23 kwietnia - utrudnienia na skrzyżowaniu Paderewskiego/Rózyckiego

Od poniedziałku 23 kwietnia rozpocznie się wymiana nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego i Różyckiego.


Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego jezdni wraz z regulacją wpustów odwodnienia drogowego. Po zakończeniu remontu nawierzchni na skrzyżowaniu zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu kołowego - rondo (skrzyżowanie ma kształt ronda ale obecnie obowiązuje na nim ruch jak na normalnym skrzyżowaniu).

Prace remontowe oznaczać będą poważne zmiany w organizacji ruchu kołowego, w celu zminimalizowania utrudnień roboty zostały podzielone na 3 etapy:

etap 1 - od 23 kwietnia przez ok. dwa tygodnie:

prace na rondzie po stronie północnej z całkowitym wyłączeniem ruchu od strony ul. Moniuszki; objazd wyznaczono ulicą Karłowicza.

Przejazd w relacji Paderewskiego - Różyckiego na linii południe - zachód będzie utrzymany; brak wjazdu na stadion Olimpijski , obsługa możliwa wyłącznie od strony ul. Mickiewicza.

etap 2:

prace na środkowej części jezdni południowego wlotu Paderewskiego i Różyckiego oraz na fragmencie ronda; wjazd na stadion możliwy jest od strony ul. Paderewskiego,

etap 3:

 prace obejmą skrajną część jezdni na wlocie zachodnim i południowym; utrzymane są wszystkie relacje.

O szczegółach i terminach wprowadzenia organizacji ruchu dla etapów 2 i 3 ZDiUM będzie informował przed ich wdrożeniem.Zgłoś uwagę