20 czerwca – kontrola parkingowa

Lista ulic


Ulice objęte kontrolą:

  • ul. Szczytnicka / ul. Sępa Sarzyńskiego - skwer A. M. Bocheńskiego;
  • ul. Jedności Narodowej-od Probusa do Drobnera;
  • ul. Jagiellończyka-od Chrobrego do Rydygiera;
Zgłoś uwagę