Hubska z tramwajem do wiaduktu - jest przetarg

Wrocławskie Inwestycje ogłosiły przetarg na budowę trasy tramwajowej na ul. Hubskiej. Chodzi o odcinek między ulicami Glinianą i Dyrekcyjną. W ramach planowanej inwestycji ma też być wymieniona nawierzchnia na ul. Dyrekcyjnej.

  • wizualizacja Wrocławskie Inwestycje


Nowe torowisko na Hubskiej to ważne udogodnienie dla komunikacji miejskiej. Jadące z Gaju tramwaje obecnie kursują przez ulicę Glinianą i w stronę centrum przebijają się wąskim wiaduktem nad ul. Stawową korzystając z tego samego torowiska, którym jeżdżą linie obsługujące ul. Ślężną, od Parku Południowego. Dzięki połączeniu przez Hubską lepiej będzie można wykorzystać torowisko na Pułaskiego i Małachowskiego-Piłsudskiego.

W ramach planowanej inwestycji ma powstać wydzielone torowisko tramwajowe na odcinku między Glinianą a Dyrekcyjną. Wydzielone będą także pasy ruchu dla reszty pojazdów, w tym również ścieżki rowerowe. Pieszych powinny ucieszyć nowe chodniki, a zwłaszcza nowe oświetlenie. Ponieważ projekt polega głównie na rozbudowie linii tramwajowej nie sposób nie wspomnieć o dwóch nowych przystankach wiedeńskich, czyli takich jak na ul. Krupniczej, peron jest przedłużeniem chodnika i równoczęśnie wyspą spowalniającą ruch samochodowy.

Poza przebudową Hubskiej planowane jest także odnowienie nawierzchni na ul. Dyrekcyjnej, na odcinku od Hubskiej do powstającego centrum handlowego. Ważne jest także to, że inwestycja swoim zakresem ma objąć jezdnie i torowisko pod wiaduktem kolejowym między Dyrekcyjną i Małachowskiego.

Jak się dowiadujemy we Wrocławskich Inwestycjach według wstępnych założeń realizacja inwestycji miałaby być prowadzona przez cały przyszły rok i zakończyć się w II kwartale 2018 r. Przy czym prace najbardziej utrudniające ruch, mowa zwłaszcza o ul. Dyrekcyjnej i przejeździe pod wiaduktem, powinny trwać nie dłużej niż trzy miesiące i zaplanowane są na okres wakacyjny. Terminy przeprowadzenia robót jest obok ceny, jednym z kryteriów przetargu. 

ram

Czytaj więcej o planach rozwoju sieci tramwajowej we Wrocławiu 

Zgłoś uwagę