Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” – wspólna instytucja kultury

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” będzie wspólną instytucją kultury: gminy Wrocław i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uchwałę w tej sprawie podejmą miejscy radni na najbliższej sesji, 25 lutego.

  • Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu

    Centrum Historii Zajezdnia, fot. archiwum Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”


W grudniu 2015 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaproponowało prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, wsparcie jej rozwoju oraz badań i dokumentacji dzieła Polaków, którzy zasiedlili ziemie zachodnie po II wojnie światowej.

Ministerstwo zaproponowało przekazywanie określonej rocznej dotacji na działanie ośrodka oraz udział w organizowaniu instytucji (np. uzgadnianie wyboru dyrektora, powoływanie członków Rady Programowej). Wszelkie zasady dotyczące finansowania i nadzoru nad instytucją zostaną określone w umowie zawartej między Ministrem KiDN a prezydentem Wrocławia. Ośrodek pozostanie samorządową instytucją kultury wpisaną – jak do tej pory – w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez gminę Wrocław.

„Współpraca gminy Wrocław i MKiDN pozwoli na uzyskanie efektu synergii w zakresie prowadzenia polityki historycznej związanej z ziemiami zachodnimi Polski. Jednocześnie propozycja MKiDN dąży do przywrócenia stanu sprzed lat, gdy ośrodek był już prowadzony jako wspólna instytucja kultury gminy Wrocław i MKiDN. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione” napisano w uzasadnieniu projektu uchwały.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" powstał w 2007 r. z inicjatywy ministra kultury. Od 2009 r. jest jednostką samorządową Wrocławia.

– Powrót do tej umowy wskazuje, że ośrodek jest już nie tylko lokalną, wrocławską instytucją, ale że historia Wrocławia to ważna cześć historii Polski i Europy. Dlatego państwo jest zainteresowane, by uczestniczyć w finansowaniu ośrodka – mówi Juliusz Woźny, rzecznik OPIP i dodaje, że w ramach umowy z ministerstwem ośrodek otrzyma wsparcie, dzięki któremu realizowany będzie duży projekt badawczy dotyczący Ziem Zachodnich i Północnych: – Na działalność ośrodka ministerstwo ma przekazać 3 mln zł, natomiast samorząd Wrocławia 5 mln zł.

Ośrodek zajmuje się dokumentowaniem i popularyzowaniem wiedzy o powojennej historii Wrocławia i Dolnego Śląska. Przygotowuje i realizuje: publikacje, wystawy, filmy dokumentalne, historyczne gry miejskie oraz akcje zbierania pamiątek i wspomnień.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" ma nowego szefa

Od lutego br. Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" ma nowego dyrektora. Marka Mutora (który został dyrektorem Narodowego Centrum Kultury), zastąpił na tym stanowisku dr Wojciech Kucharski, dotychczasowy wicedyrektor ośrodka.

– Naszym głównym wyzwaniem w tym roku jest otwarcie Centrum Historii Zajezdnia. Chcemy, by ten projekt powstawał we współpracy z wrocławianami – mówi dr Wojciech Kucharski.

Centrum Historii Zajezdnia – w sierpniu koniec budowy

Centrum Historii Zajezdnia powstaje we Wrocławiu w historycznej zajezdni MPK przy ul. Grabiszyńskiej Jest jednym z projektów związanych z Europejską Stolicą Kultury. Budowa centrum rozpoczęła się w 2015 r. i ma się zakończyć pod koniec sierpnia br. (pierwotnie zakładano otwarcie w połowie 2016 r.) Cały projekt ma kosztować 36 mln zł. Czytaj – Centrum Historii Zajezdnia – zobacz postępy na budowie [ZDJĘCIA]

– Obecnie kończą się prace budowlane. Od marca montowane będą elementy scenografii – dodaje Julisz Woźny.

W Centrum Historii Zajezdnia będzie można oglądać wystawę stałą „Wrocław 1945-2016”, na której pokazane zostaną ważne zagadnienia dla powojennej historii miasta – powojenne zniszczenia i odbudowa Wrocławia, okres stalinowski, pojednanie polsko-niemieckie, mniejszości narodowe i etniczne na Dolnym Śląsku, życie codzienne w PRL, nauka i kultura. „Zajezdnia” będzie organizować też koncerty, spektakle, pokazy filmowe. Będzie też prowadzić działalność badawczą poświęconą historii najnowszej.

Zgłoś uwagę