Znakowanie rowerów we Wrocławiu

Wrocławska policja prowadzi program prewencyjny „Twój rower – Twoja własność”. To znakowanie rowerów i wpis jednośladu do policyjnej bazy. W przypadku, gdy policja odnajdzie skradziony, oznakowany rower, odnalezienie jego właściciela będzie prostsze. 


Akcja znakowania rowerów prowadzona jest w ramach programu prewencyjnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu „Twój rower – Twoja własność”. Na mapie zaznaczono lokalizacje komisariatów, a w komentarzach do nich znajdziecie informacje dotyczące terminów znakowania i kontakt do koordynatorów.

Znakowanie rowerów. „Twój rower – Twoja własność” - jak przystąpić do programu?

Każdy, kto chce oznakować swój rower, powinien przede wszystkim skontaktować się z dowolną jednostką policji na terenie miasta lub powiatu, a następnie, po uzgodnieniu terminu, przyjechać swoim rowerem na komisariat. Może to być też miejsce, w którym policjanci prowadzą okazjonalnie działania polegające na znakowaniu rowerów.

Na miejscu trzeba wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy i oddać na kilka minut rower w ręce funkcjonariusza, aby mógł go oznakować. Do każdego roweru zostanie przyporządkowany numer identyfikacyjny, który trafi wraz z danymi z formularza do policyjnej bazy danych. Otrzymamy również dokument potwierdzający tożsamość roweru oraz dane właściciela.

Jak przygotować rower do oznakowania?

Rower, podobnie jak samochód, musi zostać odpowiednio przygotowany, aby mógł bezpiecznie poruszać się po drodze i nie być zagrożeniem dla innych uczestników ruchu. Każdy jednoślad musi być widoczny i sprawny.

Rower powinien być odpowiednio wyposażony:

  • z przodu – w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,

  • z tyłu – w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające,

  • w co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec,

  • w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku. 

Wyposażenie roweru „Twój rower – Twoja własność”

Cele programu:

  • uświadomienie społeczeństwu zagrożeń dotyczących kradzieży rowerów oraz wskazanie sposobów zapobiegania tym zjawiskom,

  • usystematyzowanie znakowania rowerów poprzez ujednolicenie metody znakowania, kodu znakowania, oraz zarejestrowanie ich w jednolitej bazie danych,

  • ułatwienie ujawnienia skradzionych rowerów oraz zatrzymanie sprawców ich kradzieży,

  • identyfikacja właścicieli w przypadku odzyskania roweru,

  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa właścicieli rowerów.

Dowód tożsamości roweru
Naklejka rejestracyjna na ramę


Zgłoś uwagę