Link do strony www.wroclaw.pl

  Wrocław ma Społeczną Radę ds. Zwierząt

  Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powołał Społeczną Radę ds. Zwierząt. Do jej zadań należeć będzie m.in. opiniowanie i rekomendowanie koncepcji, dokumentów strategicznych, aktów prawa miejscowego dotyczących odpowiedniego traktowania zwierząt.

  Społeczna Rada ds. Zwierząt we Wrocławiu fot. Urząd Miejski Wrocławia
  Społeczna Rada ds. Zwierząt we Wrocławiu

  Wśród członków Rady są naukowcy, lekarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych i lekarze weterynarii.

  - Człowieka poznaje się często po tym, jaki ma stosunek do zwierząt. My we Wrocławiu dbamy o naszych "braci mniejszych". Będziemy tę wrażliwość w ludziach budować, rozwijać, bo kochamy to miasto, ale przede wszystkim kochamy zwierzęta i zależy nam na ich dobru – powiedział Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

  - Zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt z 21 lipca 1997 roku na gminach spoczywa obowiązek dbania o zwierzęta pojawiające się na stałe czy na krócej na ich terenach. Nie jest to zadanie łatwe i wymaga wiedzy eksperckiej. Powołanie do Rady osób kompetentnych pozwoli na zwiększenie efektywności działań w obszarze ochrony i dobrostanu zwierząt –  mówiła Barbara Borzymowska, Rzecznik Prezydenta Wrocławia ds. Zwierząt i przewodnicząca Rady ds. Zwierząt.

  Skład Rady

  Przejdź do funpage Zielony Wrocław na stronie Facebook