Link do strony www.wroclaw.pl

Polski Alarm Smogowy apeluje o Kawkę

Polski Alarm Smogowy apeluje do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Środowiskao o utrzymanie dopłat do wymiany pieców i termomodernizacji.

wizualizacja UM Wrocławia
wizualizacja

Polski Alarm Smogowy wystosował otwarty apel w sprawie pojawiających się sygnałów o możliwości likwidacji programu Kawka. Poniżej publikujemy treść tego apelu.

Jak czytamy w apelu: „główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest niska emisja pochodząca z sektora komunalno-bytowego, a więc ogrzewanie budynków w przestarzałych technologicznie kotłach opalanych paliwami stałymi. (...) W pierwszych dwóch edycjach programu KAWKA gminy złożyły wnioski opiewające na wartość 125 milionów złotych w każdym z naborów. W ostatniej edycji gminy złożyły wnioski na kwotę 189 milionów złotych, co świadczy o rosnącej popularności tego programu wśród gmin i mieszkańców. Bez programu KAWKA gminy nie będą w stanie realizować programów ochrony powietrza – po prostu nie będą w stanie zachęcić mieszkańców do wymiany kotłów i pieców."

 

 

Przejdź do funpage Zielony Wrocław na stronie Facebook