wroclaw.pl Zielony Wrocław - środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 20°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Eko-eksperyment! [PROJEKT ZAKOŃCZONY]

Głównym zadaniem projektu jest dostosowanie podstawy programowej szkół ponadgimnazjalnych do potrzeb współczesnego rynku pracy, w kontekście kształtowania kompetencji i umiejętności cyfrowych oraz matematyczno-przyrodniczych.

Reklama

Eko-Eksperyment odpowiada na problemy szkół ponadgimnazjalnych, które nie posiadają odpowiedniego zaplecza technicznego, wiedzy dydaktycznej, pozwalających na zniwelowanie wskazanego problemu, co przekłada się na osiągnięcie przez uczniów słabych wyników w nauce.

Projekt realizowany jest w pięciu wrocławskich szkołach ponadgimnazjalnych:

Celami projektu są:

Projekt Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno -przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań, dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WROF.

Posłuchaj podcastu

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl