Zaświadczenie o prawie do głosowania – do 23 października

W niedzielę, 25 października, w dniu wyborów parlamentarnych wyjeżdżamy i chcemy głosować w innym miejscu – aby to zrobić musimy mieć ze sobą zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można oddać głos w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do 23 października.

  • wybory

    25 października, wybory parlamentarne


Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 25 października 2015 r. Głosować będzie można w lokalach wyborczych w godz. od 7 do 21. Do sejmu mieszkańcy Wrocławia głosować będą w okręgu wyborczym nr 3, w którym o 14 mandatów poselskich , powalczy 254 kandydatów z 10 komitetów wyborczych. Do senatu mieszkańcy Wrocławia głosować będą w dwóch okręgach wyborczych – nr 7 i nr 8. W okręgu nr 7, jest 4 kandydatów, natomiast w okręgu nr 8, jest 2 kandydatów. W każdym z okręgów wybierać będziemy 1 senatora.

Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

Przykład. Mieszkaniec Wrocławia, będzie w niedzielę 25 października w Warszawie. Jeżeli chce oddać głos w wyborach parlamentarnych musi mieć ze sobą  zaświadczenie o prawie do głosowania i wtedy głosuje w dowolnym lokalu (zaświadczenie o prawie do głosowania do 23 października czytaj więcej, wnioski do pobrania)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (do 23 października) składa się w Urzędzie Miejskim Wrocławia, jeżeli wyborca będzie we Wrocławiu ujęty w spisie wyborców. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem (+48 71 777 77 86) lub w formie elektronicznej na adres: wso@um.wroc.pl

UWAGA: Zaświadczenie o prawie do głosowania jest sporządzane po stawieniu się w urzędzie wyborcy lub jego pełnomocnika i wydawane jest od ręki. Dlatego w przypadku osobistego odbioru zaświadczenia wcześniejsze nadesłanie wniosku o jego wydanie, np. elektronicznie, nie przyspieszy załatwienia sprawy. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców we Wrocławiu. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydają Centrach Obsługi Mieszkańca:

COM I przy ul. G. Zapolskiej 4 w godz. 8.00-17.15

COM II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godz. 8.00-17.15

COM IV przy al. M. Kromera 44 w godz. 8.00-15.15

Czytaj więcej – Wybory parlamentarne 2015 we WrocławiuZgłoś uwagę