Wybrano firmę, która dokończy prace na ul. Hubskiej

Spółka Wrocławskie Inwestycje wybrała najkorzystniejszą ofertę w powtórzonym przetargu na dokończenie budowy trasy tramwajowej na ul. Hubskiej. Złożyło ją konsorcjum wrocławskich firmy Pro-Tra Bouilding oraz Zakład Sieci i Zasilania. 

  • Wykonawca od momentu podpisania umowy będzie miał 3 miesiące na dokończenie prac na ul. Hubskiej.


Roboty budowlane na Hubskiej najpewniej dokończy konsorcjum wrocławskich firm Pro-Tra Bouilding oraz Zakład Sieci i Zasilania. Przedsiębiorstwa wykonanie brakujących prac wyceniły na ponad 21,5 miliona złotych. W tej chwili oferty są analizowane pod względem formalnym i prawnym. Jeśli nie będzie zastrzeżeń, niezwłocznie zostanie podpisana umowa i rozpoczną się prace nad dokończenie budowy trasy tramwajowej. Firmy na dokończenie prac będą miały trzy miesiące. Poza robotami budowlanymi zadaniem wykonawcy jest również uzyskanie zgody na użytkowanie dla całej inwestycji. 

Jak oceniali pod koniec roku przedstawiciele inwestora, w momencie odstąpienia od umowy z firmą Balzola prace na Hubskiej były wykonane w 60-65 procent. Gotowe są roboty konstrukcyjne i sieci podziemne. W niektórych miejscach ułożone są płyty pod przyszłe torowisko. 

Przypomnijmy. Wrocławskie Inwestycje pierwszy przetarg na dokończenie prac ogłosiły w połowie grudnia 2018 roku, po tym jak odstąpiły od umowy z poprzednim wykonawcą, firmą Balzola. Niestety musiał zostać powtórzony, ponieważ oferenci popełnili błąd formalny w swoich ofertach. Zapomnieli o złożeniu elektronicznego podpisu kwalifikowanego, który jest wymagany od nowego roku w prawie o zamówieniach publicznych.Zgłoś uwagę