Instrukcja głosowania

Warunki ważności oddanego głosu na karcie do głosowania w wyborach prezydenta RP

  • Sprawdź zasady głosowania na kandydatów w wyborach prezydenckich.

    Instrukcja głosowania w wyborach prezydenckich 2015


W lokalu wyborczym głosujący otrzymają jedną kartę formatu A4, koloru białego. Na karcie będą 2 nazwiska kandydatów na prezydenta RP. Głosując należy postawić znak „X” w kratce przy nazwisku.

Głos ważny

Warunkiem ważności oddanego głosu jest głosowanie tylko na jednego kandydata. Głosuje się przez postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata.

Głos nieważny

Głos jest nieważny w razie:

- oddania głosu na więcej niż jednego kandydata, czyli postawienie znaku „X” w kratce przed nazwiskiem więcej niż jednego kandydata,

- nieoddania głosu na żadnego kandydata, czyli nie postawienie znaku „X” w kratce przed nazwiskiem któregokolwiek kandydata,

- oddania głosu na karcie do głosowania innej niż karta urzędowo ustalona lub nieopatrzonej pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

Sprawdź kandydatów na Prezydenta

Znajdź lokal wyborczy - wyszukiwarka Zgłoś uwagę